DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura INTRODUCCIÓ ALS REACTORS SEPARADORS Codi 205141235
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
FONT CAPAFONS, JOSÉ
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant Introduction & Principles of Separating Reactors.