DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) LLENGUATGES ARTÍSTICS Codi 12204001
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
BUTTÀ , LICIA
Adreça electrònica licia.butta@urv.cat
Professors/es
BUTTÀ , LICIA
Web
Descripció general El curso se configura como una introducción a la historia del arte. A través de conceptos básicos, definiciones y elementos de teoría se proporcionan al estudiante unas herramientas claves para aproximarse al estudio de los diferentes lenguajes artísticos.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Arte y lenguaje I: definiciones Arte, artista, lenguajes artísticos, realismo, imitación, abstracción
Arte y lenguaje II: la semiótica y
las artes visuales


Introducción a algunos conceptos básicos de semiótica de las artes
Herramienta crítica 1 El estilo


Herramienta crítica 2 La iconografía

Herramienta crítica 3 Contexto y sociedad: el artista el promotor y el publico


Herramienta crítica 4 Cronología y periodización
Lenguaje pictórico análisis de obras
Lenguaje escultórico análisis de obras
Lenguaje arquitectónico análisis de obras
Lenguaje musical
Lenguaje fotográfico
Lenguaje cinematográfico

Atenció personalitzada
Descripció
Los alumnos que lo crean necesario pueden pedir atención personalizada para aclarar dudas, prufundizar temas, debatir conceptos tratados en clase.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica

ESTEBAN LORENTE, J. F. Introducción general al arte: arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas. Madrid:Istmo, 1980

Introducción a la historia del arte: fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcelona: Barcanova, 1991

PÄCHT O.,  Historia del arte y metodología. Madrid : Alianza, 1986

FERNIE E. (ed.), Art history and its methods : a critical anthology, Londres : Phaidon, 1995 

Complementària

A lo largo del curso se proporcionará al alumnos bibliografía especifica para participar en los debates y seminarios

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent