IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY Code 12214012
Study programme
Grau d'Història de l'Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Formació bàsica First Second
Language
Català
Department Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinator
CUBELLS BARTOLOMÉ, MARIA RAMON
E-mail mariaramon.cubells@urv.cat
manuel.duran@urv.cat
Lecturers
CUBELLS BARTOLOMÉ, MARIA RAMON
DURÁN CALVETE, MANUEL
Web
General description Aquesta assignatura vol aportar a l'estudiant una visió genètica i estructural dels principals corrents de pensament contemporani amb especial atenció a les figures més rellevants.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A19 Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: Filosofia, llengües antigues, Lingüística, Semiòtica, Història del Teatre i la Literatura, Història de la Música, Mitologia clàssica, Història de les Grans Religions, Sociologia i Antropologia.
 A26 Conèixer les teories dels principals pensadors.
 A27 Capacitat de reflexió i de raonament crític.
 A28 Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica moderna.
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear
 C5 Commitment to social ethics and responsibility as a citizen and a professional.

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A19 Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors
 A26 Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors
Realitzar comentaris de textos i assajos
Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals
Visió de conjunto del pensament modern i contemporani
 A27 Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors
Realitzar comentaris de textos i assajos
Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de las fonts bibliogràfiques fonamentals
 A28 Adquirir coneixements literaris i culturals
Comprendre la literatura como a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de discursos socials
Visió de conjunto del pensament modern i contemporani
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C5 Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational needs.
Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

Contents
Topic Sub-topic
1. El naixement de la raó moderna.
2. El pensament crític de la Il·lustració.
3. El moviment romàntic i la formació de l'Idealisme.
4. El mètode científic i les ciències humanes: Positivisme i Historicisme.
5. Fenomenologia i Hermenèutica.
1.1. De Descartes a Kant.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A19
1 0 1
Lecture
A19
A26
A27
A28
45 45 90
Seminars
A26
15 15 30
Problem solving, classroom exercises
A26
10 10 20
Personal tuition
A19
1 0 1
 
Extended-answer tests
A19
2 2 4
Practical tests
A19
2 2 4
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte amb els alumnes i presentació de l'assignatura.
Lecture Esposició dels continguts de l'assignatura.
Seminars Analisi d'un text.
Problem solving, classroom exercises Comentaris dels textos del dossier de pràctiques.

Personalized attention
Description
Tipologia entrevista: Conversa individual o en petit grup per resoldre possibles dubtes o aclarir algun aspecte de l'assignatura.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A26
Presentació dels comentaris dels textos del dossier (oral i/o escrit). 10
Extended-answer tests
A19
Prova que inclou: comentari d'un text breu, preguntes de resposta sintètica i desenvolupament d'un tema. 80
Others  

Comentaris de texts a l'aula.

10
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic BELAVAL, I. (Comp.), Racionalismo, Empirismo, Ilustración., Siglo XXI, Madrid
BELAVAL, I. (Comp.), La filosofía alemana de Leibniz a Hegel., Siglo XXI, Madrid
BROCÀ, S., Historia de la Filosofía., Edicions de la Facultat de Filosofia i lletres, Tarragona.
CASSIRER, E., El problema del conocimiento en la filosofía y la ciencia modernas., EMECE, Buenos Aires
DUQUE, F., Filosofía moderna. La era de la crítica., Akal, Madrid
Severino, E., La filosofía contemporánea., Ariel, Barcelona

Per a cada tema es lliurarà als estudiants una bibliografia específica.

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.