IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) ART FROM THE NEAR EAST Code 12214101
Study programme
Grau d'Història de l'Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory Second First
Language
Department Història i història d'art
Coordinator
MAR MEDINA, RICARDO
E-mail ricardo.mar@urv.cat
Lecturers
MAR MEDINA, RICARDO
Web
General description

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Conèixer les coordenades espai – temporals (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l’Art.
 A2 Analitzar la visió diacrònica general de la Història de l’Art Universal.
 A3 Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en els contextos europeu – occidental i hispànic.
 A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
 A13 Conèixer la gestió de col•leccions d’art: inventari, documentació, catalogació, exposicions i difusió d’art.
Type B Code Competences Transversal
 B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
 B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del Mediterrani
Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus procedents de l’Orient Mitjà
 A2 Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del Mediterrani
Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus procedents de l’Orient Mitjà
 A3 Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del Mediterrani
Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus procedents de l’Orient Mitjà
 A5 Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del Mediterrani
Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus procedents de l’Orient Mitjà
 A13 Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del Mediterrani
Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus procedents de l’Orient Mitjà
Type B Code Learning outcomes
 B4 Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus procedents de l’Orient Mitjà
 B7 Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé interpretacions historiogràfiques sobre el tema
Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en la recopilació d'informació que faci cada alumne
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description

Personalized attention
Description

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Others  
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.