IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) CLASSICAL ART Code 12214102
Study programme
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory Second 1Q
Language
Català
Department History and History of Art
Coordinator
MAR MEDINA, RICARDO
E-mail ricardo.mar@urv.cat
Lecturers
MAR MEDINA, RICARDO
Web
General description Anàlisi i estudi dels trets característics i de les obres més significatives de l'art clàssic des del període pre-hel·lènic fins a l'època paleocristiana
Because of the termination of the course you are studying, this subject is driven by tutorship. For more information, read the professor's meeting timetable.

Contents
Topic Sub-topic
1.- Els precedents de l'art clàssic L'art cretense
L'art minoic
2.- L'art grec: Introducció Generalitats
Periodització
3.- Arquitectura grega Generalitats
Desenvolupament
Urbanisme
4.- Escultura grega Generalitats
Desenvolupament
5.- Pintura i ceràmica gregues Pintura
Ceràmica
6.- Art Etrusc Generalitats
7.- L'art romà: Introducció Generalitats
Periodització
8.- Arquitectura romana Generalitats
Desenvolupament
Urbanisme
9.- Escultura romana Generalitats
Desenvolupament
10.- Pintura, mosaic i sumptuàries romans Pintura
Mosaics
Sumptuàries
11.- L'art paleocristià Generalitats
L'art paleocristià a la Península Ibèrica

Personalized attention
Description
Consulta de dubtes tant del contingut impartit durant les classes com del que se'n pugi derivar en la resolució dels problemes pràctics plantejats. Orientació bibliogràfica i metodològica i, també, seguiment del treball de l'alumne

Assessment
 
Other comments and second call

La segona convocatòria està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada. Es tractarà de fer una prova escrita que haurà de superar comentant una sèrie de diapositives que s'hauran explicat a classe. La ponderació de la nota d'aquesta segona convocatòria serà del 100%.


Sources of information
Basic ANDREAE, B, El arte de la antigua Roma, 1978, Barcelona
BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, centro de poder, 1969, Madrid
BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, el fin del arte antiguo, 1971, Madrid
BIANCHI BANDINELLI, R, Del helenismo a la Edad Media, 1981, Madrid
BIANCHI BANDINELLI, R. y GIULIANO, R, Los etruscos y la Italia anterior a Roma, 1974, Madrid
BOARDMAN, J, El arte griego, 1991, Madrid
CHARBONEAUX, J., MARTIN, R. y VILLARD, F., Grecia arcaica (620-480), 1969, Madrid
CHARBONEAUX, J., MARTIN, R. y VILLARD, F., Grecia clásica (480-330), 1970, Madrid
CHARBONEAUX, J., MARTIN, R. y VILLARD, F., Grecia helenística (330-50), 1971, Madrid
GARCÍA BELLIDO, A., La urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo, 1986, Madrid
GARCÍA Y BELLIDO, A., Arte romano, 1990, Madrid
GRABAR, A., Las vías de la creación en la iconografía cristiana, 1998, Madrid
GRIMAL, P., Diccionario de mitología griega y romana, 1984, Madrid-Buenos Aires-México
MARTIN, R., Manuel d’architecture grecque et romane, 1965, Paris
ONIANS, J, Arte y pensamiento en la época helenística, 1996, Madrid
PAPAIOANNOU, K., Arte griego, 1973, Barcelona
PITARCH A. J. et alii, Fuentes y documentos para la historia del arte, vol. I: Arte, 1982, Barcelona
POLLIT, J.J., Arte y experiencia en la Grecia Clásica, 1984, Bilbao
POLLIT, J.J., El arte helenístico, 1989, Madrid
RICHTER,, El arte griego, 1980, Barcelona
ROBERTSON, M., El arte griego, 1985, Madrid
ROBERTSON, M., Arquitectura griega y romana, 1980, Madrid
WARD-PERKINS, J., Arquitectura romana, 1976, Madrid
WOODFORD, S., Introducción a la Historia del Arte: Grecia y Roma, 1985, Barcelona
ZANKER, P., Augusto y el poder de las imágenes, 1992, Madrid
MAR, R; RUIZ DE ARBULO, R. VIVÓ, D.;BELTRÁN. J.A.; GRIS, F., Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana, 2015, Tarragona

Complementary STRONG, E., Roman Art, 1976, Hardmondsworth

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.