DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) HISTORIA DEL DERECHO Y LAS INSTITUCIONES LOCALES Código 15073213
Titulación
Derecho (2002)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
4.5 3 1.5 Optativa Segundo
Lengua de impartición
Català
Departamento Derecho Público
Coordinador/a
FURRIOLS ESPONA, CLARA
Correo-e clara.furriols@urv.cat
Profesores/as
FURRIOLS ESPONA, CLARA
Web
Información relevante L'objectiu de l'assignatura és assolir un coneixement essencial dels aspectes bàsics del Dret i de les Institucions Locals, amb una especial atenció a l'època contemporània (segles XIX i XX). Aquesta perspectiva permet tant l'estudi de les fonts jurídiques com la seva aplicació concreta, sense oblidar les observacions que la doctrina ha fet sobre el tema. La metodologia a seguir combinarà les explicacions teòriques amb el comentari i estudi pràctic de textos adients a cada tema, que pot configurar un treball de recerca sobre el tema.
Como consecuencia de la extinción del plan de estudios que estas cursando, en esta asignatura sólo tendrás derecho a examen. Para conocer la fecha de realización del examen, consulta el apartado de horarios de las asignaturas. En caso que necesites solicitar convocatoria extraordinaria, recuerda que para poder matricular este derecho a examen, deberás presentar una solicitud en la secretaría de tu Campus/Centro.

Continguts
tema Subtema
Tema 1 Introducció: Dret, Dret Local, Dret municipal. Dret i Institucions locals. L'autonomia local.
Tema 2 Evolució històrico-jurídica de les divisions administratives del territori.
Tema 3 Aspectes jurídics de les divisions administratives en època moderna: corregiments, Intendències.
Tema 4 Les Diputacions provincials: de la Constitució de 1812 a la Cosntitució de 1931.
Tema 5 Caps polítics, Intendents, Governadors civils.
Tema 6 El municipi constitucional: d ela constitució de 1812 a la Constitució de 1931.
Tema 7 Organització territorial i divisions administratives de l'estat (1808-1931): projectes de divisions del territori; creació dels Partits Judicials; altres divisions administratives. els comarques.
Tema 8 Llocs, viles, ciutats, mancomunitats de municipis, associacionisme local i altres ens locals.

Atenció personalitzada
descripción
Resolució de dubtes i dirigir a l'alumne en el seu treball de recerca.

Avaluació
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació consisteix en qualificar el treball de recerca realitzat per l'alumne així com la seva presència a les sessions tutoritzades.


Fonts d'informació
Básica Judith Guifreu Font (coord.), Introducció al Dret Local de Catalunya, 1ª, Barcelona 2002
Santiago Muñoz Machado (dir.), Tratado de Derecho Municipal, 1ª, Madrid, 1998
José Antonio Escudero, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones político-administrativas, 3ª ed. rev., Madrid, 2003
Alejandro Nieto, Los primeros pasos del Estado constitucional, 1ª, Barcelona 1996
Enrique Orduña Rebollo, Municipios y provincias. Historia de la organización, 1ª, Madrid 2003

Complementária

(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.