DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Codi 12082023
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Cinquè Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Adreça electrònica coral.cuadrada@urv.cat
Professors/es
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Els objectius de l'assignatura es basen en una reflexió sobre la teoria de la història, les formes de construir la història, els tipus de fonts i els mètodes que s'han d'emprar, a més de la consideració de les manipulacions històriques, els buits i els silencis. També s'exposa l'evolució en la historiografia des d'abans de l'existència de la història fins a l'actualitat, assenyalant les darreres tendències historiogràfiques.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
L'evolució historiogràfica Des del mite a l'edat moderna. El segle XIX. De l'escola dels Annals als nostres dies. Les darreres tendències. La historiografia catalana.
Les fonts de la història Tipologia i classificacions. Models d'investigació. Tècniques d'investigació amb fonts escrites i no escrites.

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica

- ARON, R., Dimensiones de la conciencia histórica, Madrid, 1982.

- BLOCH, M., Introducción a la historia, México, 1958.

- BRAUDEL, F., La historia de las ciencias sociales, Madrid, 1968.

- FEBVRE, L., Combates para la historia, Barcelona, 1971.

- FONTANA, J., Historia. Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, 1982.

- PAGÈS, P., Introducción a la historia. Epistemología, teoría y problemas de método en los estudios históricos, Barcelona, 1983.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent