DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Codi 12121116
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Tercer Segon
Llengua d'impartició
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
CARRUESCO GARCIA, JESUS
Adreça electrònica jesus.carruesco@urv.cat
Professors/es
CARRUESCO GARCIA, JESUS
Web
Descripció general