DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Codi 12122221
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
ORIOL CARAZO, MARIA DEL CARME
Adreça electrònica carme.oriol@urv.cat
Professors/es
ORIOL CARAZO, MARIA DEL CARME
Web
Informació rellevant Estudi de les teories i dels mètodes del folklore, especialment en l'àmbit de la narrativa folklòrica.