DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura TREBALL DE FI DE MASTER Codi 145202104
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
30 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica modesto.perez@urv.cat
josealfonso.gutierrez@urv.cat
antonio.labad@urv.cat
marta.schuhmacher@urv.cat
mariateresa.colomina@urv.cat
jaume.folch@urv.cat
mariarosa.nogues@urv.cat
elisabet.vilella@urv.cat
margarita.torrente@urv.cat
joaquinsilvestre.valero@urv.cat
marialuisa.albina@urv.cat
lourdes.martorell@urv.cat
Professors/es
PEREZ RETUERTO, MODESTO
GUTIÉRREZ ZOTES, JOSÉ ALFONSO
LABAD ALQUEZAR, ANTONIO
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
FOLCH LOPEZ, JAUME
NOGUÉS LLORT, MARIA ROSA
VILELLA CUADRADA, ELISABET
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
VALERO OYARZABAL, JOAQUÍN SILVESTRE
ALBINA CHICOTE, MARÍA LUISA
MARTORELL BONET, LOURDES
Web
Descripció general

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions