DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL Codi 16051008
Ensenyament
Ciències Empresarials (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
RYAN ., GERARD ANTHONY
Adreça electrònica jaume.gene@urv.cat
gerard.ryan@urv.cat
Professors/es
GENÉ ALBESA, JAUME
RYAN ., GERARD ANTHONY
Web
Descripció general L’assignatura ‘Tècniques de Comunicació’ presenta als estudiants el rol i objectius de les tècniques de comunicació de marketing, promoció, publicitat i vendes personals
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Tema 1 Les comunicacions integrades de marketing
Introducció a la comunicació comercial
El mix de comunicació
Les comunicacions integrades
Els nous mitjans
Tema 2 El procés de comunicació comercial Introducció a la teoria de la comunicació
El procés de comunicació
La comunicació en la societat del consum
La teoria AIDA
Comunicació i semiòtica
Tema 3 Psicologia i comportament del consumidor i la comunicació comercial Introducció a l’estudi del consumidor i la seva relació amb la comunicació
La percepció i la comunicació
L’organització de la percepció a davant de la comunicació comercial
La publicitat subliminal i els límits de la percepció
Tema 4 La Publicitat i la comunicació creativa Els camins creatiu de la publicitat
Les estratègies creatives
Tema 5 Les agències de comunicació i publicitat Introducció a l’agència de publicitat
Tipus de agències
Estructura i organització de l’agència
Els departament i les seves funcions
Els individus i els seus rols
Sistemes de remuneració
El pressupost de comunicació
Tema 6 Els mitjans de comunicació Definicions dels mitjans de comunicació
‘Above the line’ & ‘Below the line’
Característiques del principals mitjans
La situació dels mitjans a Espanya
Tema 7 Les promocions de venda Introducció, definició i usos de les promocions de venda
La situació actual a Espanya
Els objectius i els incentius de les Promocions de Venda pel que fa al seus públics objectius
Què es pot aconseguir i què no es pot esperar d’una promoció de venda
Les característiques de les promocions eficaces
Tema 8 La comunicació a Internet Introducció a la comunicació a Internet
El procés de comunicació a Internet
Característiques de les comunicacions a Internet
Tipus d’anuncis a Internet
Diferències entre anuncis ‘online’ i ‘offline’
El push i pull de la web
L’eficàcia de la publicitat a la web
Tema 9 Les relacions públiques & l’esponsorització Introducció i definicions
La funció de les relacions publiques
L’esponsorització
Tema 10 La venda personal Introducció i definició de la ‘venda personal’
El perfil del venedor
El procés i les tècniques de venda
Tema 11 Tendències actuals en la comunicació comercial Aquest tema tracta les principals tendències en el món de la comunicació comercial. Per tant, el programa de l’assignatura no pot especificar quines seran aquestes tendències durant el semestre. El material per aquesta sessió es podrà trobar a la web de l’assignatura durant el llarg del semestre.

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

1ªconvocatòria – 1r Quadrimestre: 07/01/2013 al 18/01/2013

2n Quadrimestre: 20/05/2013 al 31/05/2013

2ªconvocatòria – 1r i 2n Quadrimestre: 14/06/2013 al 28/06/2013

Consulteu el calendari d'exàmens de la guia docent.


Fonts d'informació
Bàsica

· Dossier/Recull d’articles i lectures preparats pels professors.

· La Web de l’assignatura.

· Llibre: O’Guinn, T, Allen, C. & Semenik, R. (2004) Publicidad y Comunicación integral de marca (Tercera edició). Editorial Thomson.

Complementària

·          DIEZ DE CASTRO, E. & MARTIN ARMARIO, E. & SNACHEZ FRANCO, M. (2002) Comunicaciones de marketing. Pirámide. Madrid

·          TELLIS, G. & REDONDO, I.(2002) Estrategias de publicidad y promoción. Pearson Educación. Madrid

·          ORTEGA, ENRIQUE, (1997).La Communicacion Publicitaria.Pirámide.

·          DÍEZ DE CASTRO, ENRIQUE I MARTÍN ARMARIO, ENRIQUE, (1993) . Planificación Publicitaria. Pirámide.

·          SABATÉ, JOAN, (1997). La Publicitat. Enciclopèdia Catalana.

·          TOSCANI, O. (1996). Adiós a la Publicidad. Omega. Barcelona.

·          ROCA, M. (2000) Yo soy aquel negrito: Los anuncios que marcaron nuestra vida. Martínez roca. Barcelona.

·          BASSAT, L. (2000) El libro rojo de las marcas: como construir marcas de éxito. Espasa. Barcelona.

·          DIEZ MEDRANO, J.(1999). La publicitat boca a boca. ¿Una mordedura sin antídoto? Grupo. Madrid.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent