DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura MACROECONOMIA SUPERIOR Codi 16062023
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Departament Economia
Coordinador/a
LLOP LLOP, MARIA
Adreça electrònica maria.llop@urv.cat
Professors/es
LLOP LLOP, MARIA
Web
Descripció general