DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura GESTIÓ DE QUALITAT Codi 16062247
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Departament Gestio d'Empreses
Coordinador/a
GAS AIXENDRI, CARLOS JESUS
Adreça electrònica carlosjesus.gas@urv.cat
Professors/es
GAS AIXENDRI, CARLOS JESUS
Web
Descripció general