DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura MÀRQUETING TURÍSTIC Codi 21011014
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestio d'Empreses
Coordinador/a
RABASCO ESCODA, NEUS
Adreça electrònica albert.save@urv.cat
Professors/es
SAVE URGELLES, ALBERT
Web
Descripció general L’assignatura Màrqueting Turístic pretén introduir l’alumne en els conceptes estratègics i operatius del Màrqueting, així com la seva filosofia i ubicació en l’empresa turística. El mercat turístic i el comportament dels seus consumidors, la xarxa d’organitzacions públiques i privades que configuren l’entramat turístic d’una zona, les particularitats de la gestió del màrqueting en el sector turístic, les diferents decisions de màrqueting a desenvolupar en el cas de les empreses de serveis turístics i la importància d’una cultura organitzativa orientada al mercat configuren els principals àmbits d’estudi.