DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura HIDROGEOGRAFIA Codi 12091205
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
SIGRO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica javier.sigro@urv.cat
Professors/es
SIGRO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia
Informació rellevant L’assignatura es desenvolupa entorn al coneixement de l’Hidrosfera. Inicialment es reflexiona entorn a l’aigua com a substància, per entrar a continuació en la discussió del cicle hidrològic. Posteriorment es tractaran breument les característiques de les aigües continentals i s’aprofundirà en el coneixement de l’oceà, les seves característiques físiques i químiques i el seu paper com a factor climogènic i de redistribució de calor dins el sistema climàtic.