DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS Codi 21011220
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
TURRION PRATS, JUDITH
Adreça electrònica judith.turrion@urv.cat
Professors/es
TURRION PRATS, JUDITH
Web http://moodle.urv.net
Informació rellevant El principal objectiu d'aquesta assignatura consisteix en saber gestionar i dissenyar un nou producte turístic
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Part I El mercta turístic Tema 1: La demanda turística
Tema 2: L'oferts turística
Part II Disseny i desenvolupament d'un producte turístic Tema 3. Planificació estratègica
Tema 4. Investigació de mercats
Tema 5. Anàlisi de les forces competitives
Tema 6. Llancament de nous productes
Tema 7. La integració en el sector turístic
Part III: Disseny i anàlisi d'un cas pràctic Tema 8. Disseny d'un producte turístic

Atenció personalitzada
Descripció
Los alumnos que tengan dudas deberán comunicármelo mediante email para pactar unos días para tutorías.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Examen final


Fonts d'informació
Bàsica Isabel Milio Balanza, Comercialización de productos y servicios turísticos locales y regionales, 2004, Ed. Paraninfo
Jean-Jaques Lambin, Marketing estratégico, 1998, Ed. McGraw-Hill
Carmen Altés Machín, Marketing y Turismo, 1995, Ed. Síntesis

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent