DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura APLICACIO INTERDISCIPLINARIA DE L'EDUCACIO PER LA SALUT A LA COMUNITAT Codi 278480
Ensenyament
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
Ciències Empresarials (2002)
Economia (2001)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
Graduat en Administració i Gestió Immobiliària (1999)
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 0 4.5 Segon
Llengua d'impartició
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Coordinador/a
SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA
Adreça electrònica victoria.arija@urv.cat
rosa.sola@urv.cat
Professors/es
ARIJA VAL, MARIA VICTORIA
SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA
Web
Descripció general

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions