DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III Codi 16224208
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
12 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
FONTS RIBAS, ALBERT
Adreça electrònica albert.fonts@urv.cat
Professors/es
FONTS RIBAS, ALBERT
Web
Descripció general Matèria cursada en el marc de programes de mobilitat nacionals i internacionals, de l'àmbit acadèmic de l'Economia, complementària a l'actual pla d'estudis.
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.

Mobilitat
Descripció
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent