DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ Codi 16615104
Ensenyament
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA
Adreça electrònica rosalia.cascon@urv.cat
Professors/es
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA
Web
Informació rellevant Únicament convocatòria extraordinària d'examen, que cal sol•licitar prèviament a la Secretaria del centre.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
1. La importància estratègica de la gestió de l'intangible. El factor humà. 1.1. Estructura i processos.
1.2. Alineació horitzontal i vertical en la GRH.
1.3. La gestió de l'intangible. Soft HRM.
1.4. El compromís organitzatiu.

2. Diferències individuals i identitat.
2.1. Diferències individuals: principals tendències en l'estudi de la personalitat.
2.2. Identitat professional, organitzativa i compromís organitzatiu.
2.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
3. Processos perceptius i comunicació estratègica. 3.1. Processos perceptius.
3.2. La comunicació estratègica com a base de les habilitats directives. Dificultats.
3.3. Comunicació organitzativa i polítiques GRH.
3.4. Aplicació estratègica a l'empresa.
4. Negociació. 4.1. Comunicació estratègica i negociació.
4.2. Estils de negociació.
4.3. Aplicaciones estratègiques a l'empresa.
5. Motivació.
5.1 Teories de motivació.
5.2. Relació amb polítiques de GRH.
5.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
6. Emocions i estrés. 6.1. Emocions en l'àmbit laboral.
6.2. Contracte psicològic i emotional labour.
6.3. Gestió de les emocions i intel·ligència emocional.
6.4. Estrés, eutress i distress.
6.5. Aplicació estratègica a l'empresa.
7. Gestió del canvi i la seva comunicació. 7.1. Gestió del canvi i la seva comunicació.
7.2. Aplicació estratègica a l'empresa.
8. Gestió Estratègica de la carrera professional. 10.1. Com buscar feina.
10.2. Autoocupació i Emprenedoria.
10.3. Noves competències, noves professions.
10.4. Gestió de les promocions.
10.5. Gestió de les transferències nacionals i internacionals.

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 19/01/2015 al 23/01/2015

Període 2ªconvocatòria: 08/06/2015 al 12/06/2015

Consulteu el calendari d'exàmens a la guia docent.


Fonts d'informació
Bàsica , Harvard Business Deusto, ,
Woods, S.A. and West M.A., The Psychology of Work and Organizations, Cengage Learning, 2010
Robbins, S.P., Comportamiento Organizativo, Pearson Education, 2004
Price, A., Human Resource Management in a Business Context, Thomson, 2006
, People Management, ,
, Capital Humano, ,
Watson, T., Organising and Managing Work, Pearson Education, 2002
Huczynski, A. and Buchanan, D., Organizational Behaviour, Pearson Education, 2007
Armstrong, M., A Handbook of Human Resource Management Practice , Kogan Page Limited, 2001

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent