IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) HUMAN FACTOR STRATEGIES Code 16615104
Study programme
Strategic Management (2010)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory First AN
Language
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA
E-mail rosalia.cascon@urv.cat
Lecturers
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA
Web
Relevant information Únicament convocatòria extraordinària d'examen, que cal sol•licitar prèviament a la Secretaria del centre.
In this subject you only have the right to make the exam, because the degree you are studying is going to be extinguished. You have to take a look the timetable of the subject to know the exam's date. If you need an extraordinary examination session, you have to enrol for this, presenting an application to the secretariat of your campus or faculty.

Continguts
Topic Sub-topic
1. La importància estratègica de la gestió de l'intangible. El factor humà. 1.1. Estructura i processos.
1.2. Alineació horitzontal i vertical en la GRH.
1.3. La gestió de l'intangible. Soft HRM.
1.4. El compromís organitzatiu.

2. Diferències individuals i identitat.
2.1. Diferències individuals: principals tendències en l'estudi de la personalitat.
2.2. Identitat professional, organitzativa i compromís organitzatiu.
2.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
3. Processos perceptius i comunicació estratègica. 3.1. Processos perceptius.
3.2. La comunicació estratègica com a base de les habilitats directives. Dificultats.
3.3. Comunicació organitzativa i polítiques GRH.
3.4. Aplicació estratègica a l'empresa.
4. Negociació. 4.1. Comunicació estratègica i negociació.
4.2. Estils de negociació.
4.3. Aplicaciones estratègiques a l'empresa.
5. Motivació.
5.1 Teories de motivació.
5.2. Relació amb polítiques de GRH.
5.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
6. Emocions i estrés. 6.1. Emocions en l'àmbit laboral.
6.2. Contracte psicològic i emotional labour.
6.3. Gestió de les emocions i intel·ligència emocional.
6.4. Estrés, eutress i distress.
6.5. Aplicació estratègica a l'empresa.
7. Gestió del canvi i la seva comunicació. 7.1. Gestió del canvi i la seva comunicació.
7.2. Aplicació estratègica a l'empresa.
8. Gestió Estratègica de la carrera professional. 10.1. Com buscar feina.
10.2. Autoocupació i Emprenedoria.
10.3. Noves competències, noves professions.
10.4. Gestió de les promocions.
10.5. Gestió de les transferències nacionals i internacionals.

Atenció personalitzada
Description

Avaluació
 
Other comments and second call

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 19/01/2015 al 23/01/2015

Període 2ªconvocatòria: 08/06/2015 al 12/06/2015

Consulteu el calendari d'exàmens a la guia docent.


Fonts d'informació
Basic , Harvard Business Deusto, ,
Woods, S.A. and West M.A., The Psychology of Work and Organizations, Cengage Learning, 2010
Robbins, S.P., Comportamiento Organizativo, Pearson Education, 2004
Price, A., Human Resource Management in a Business Context, Thomson, 2006
, People Management, ,
, Capital Humano, ,
Watson, T., Organising and Managing Work, Pearson Education, 2002
Huczynski, A. and Buchanan, D., Organizational Behaviour, Pearson Education, 2007
Armstrong, M., A Handbook of Human Resource Management Practice , Kogan Page Limited, 2001

Complementary

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.