IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) INTRODUCTION TO MOBILE ROBOTS Code 17204210
Study programme
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional 2Q
Language
Català
Department Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinator
OLLER PUJOL, ALBERT
E-mail albert.oller@urv.cat
Lecturers
OLLER PUJOL, ALBERT
Web http://moodle.urv.net
General description En aquesta assignatura l'alumne podrà iniciar-se en la temàtica dels robots mòbils sense entrar en detall en els aspectes tècnics de la seva construcció. S'explicaran quins sensors hi ha i com s'utilitzen, el concepte del model cinemàtic, i algunes tècniques de control de moviment.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Have knowledge of taking measurements, calculations, evaluations, valuations, surveys, studies, reports, work plans and other similar studies.
 EI5 Have applied knowledge of electronic instrumentation.
 EI7 Have the knowledge and the ability to model and simulate systems.
 EI9 Have basic knowledge of production and manufacture systems.
Type B Code Competences Transversal
 B2 Have knowledge in basic and technological subjects, which gives them the ability to learn new methods and theories, and the versatility to adapt to new situations.
 B3 Be able to solve problems with initiative, make decisions, be creative, use critical reasoning and communicate and transmit knowledge, abilities and skills in the field of industrial engineering, specialising in electricity.
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Know the uses and limitations of sensors in mobile robots.
Know how to calculate the kinematic models of a mobile robot with wheels.
 EI5 Know the uses and limitations of sensors in mobile robots.
Know the limitations of odometric location methods.
 EI7 Know how to simulate the kinematic models of a mobile robot with wheels.
 EI9 Know how to calculate the kinematic models of a mobile robot with wheels.
Know how to programme simple behaviour.
Know how to programme a real mobile robot.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Know how to solve a real problem with a real mobile robot.
 B3 Know how to solve a real problem with a real mobile robot.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
Introducció. Aplicacions de la robòtica mòbil.
Tipologies de robots mòbils.
Sensors i actuadors Sensors: IR, ultrasó, lidar, càmeres
Actuadors: motors per a robos mòbils. Models de sensors.
Representació de l’entorn.
Auto-localització.
Errors odomètrics.
Model cinemàtic del robot mòbil Models cinemàtics directes.
Models cinemàtics inversos.
Descripció polar del moviment: velocitats lineal i angular.
Control del moviment del robot Tècniques bàsiques de control del moviment.
Model Braitenberg.
Detecció i evitació d'obstacles.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 1 2
Laboratory practicals
EI7
B2
B3
11.5 17.25 28.75
Lecture
A2
EI5
EI9
8 16 24
Assignments
A2
EI5
EI7
EI9
B2
B3
0 13 13
Personal tuition
0.5 0.75 1.25
 
Oral tests
A2
EI5
EI7
EI9
B2
B3
C4
1.5 4.5 6
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Descripció de l'assignatura i introducció general a la tecnologia robòtica.
L'alumne haurà de formar grup amb altres companys i fer-ho efectiu via Moodle.
Laboratory practicals Sessions al laboratori de 2 h.
Hi haurà sessions de simulació (amb estudis previs), i sessions de programació de robots reals.
Lecture Explicació a l'aula ordinària dels continguts de l'assignatura.
Basat en presentacions i desenvolupaments a la pissarra.
Material accessible per l'alumne a l'espai Moodle.
Assignments A partir de la setmana 4 del curs es proposarà un tema a desenvolupar en grup.
La dedicació al treball és completament autònoma, tot i que el professor guiarà als grups.
Personal tuition L'alumne podrà plantejar dubtes a través de diferents vies: correu electrònic, fòrum Moodle, o al despatx del professor en hores de consulta.

Personalized attention
Description
L'alumne podrà plantejar dubtes a través de diferents vies: correu electrònic, fòrum Moodle, o al despatx del professor en hores de consulta.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
EI7
B2
B3
De cada pràctica caldrà entregar un informe de resultats amb discussió de l'estudi previ (20%) i anàlisi de resultats (30) 50
Oral tests
A2
EI5
EI7
EI9
B2
B3
C4
Presentació oral (30%) i entrega de la documentació escrita (20%).
Avaluació individualitzada, no per grups.
50
Others  
 
Other comments and second call

Caldrà aprovar per separat les pràctiques de laboratori i la prova oral del treball en grup.

L'avaluació en segona convocatòria seguirà el mateix procediment que a la primera. L'alumne podrà refer els informes no aprovats i haurà de fer una prova oral del treball corregint aquells aspectes que hagi pactat amb el professor.


Sources of information

Basic

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
AUTOMATIC CONTROL/17204123
 
Other comments
Els continguts de l'assignatura combinen diverses disciplines de l'enginyeria: control, electrònica, mecànica, informàtica.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.