DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Codi 18204010
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Infermeria
Coordinador/a
MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
Adreça electrònica mariaantonia.martorell@urv.cat
Professors/es
MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
Web
Informació rellevant La lògica d’aquesta assignatura respon a la necessitat d’incorporar la mirada antropològica al coneixement del processos de salut/malaltia/atenció que ajudarà al professional d’infermeria a adquirir una major comprensió dels mateixos. Està pensada com a un curs bàsic d’antropologia de la salut per tal d’introduir les aportacions que l’antropologia fa a l’estudi dels fenòmens de la salut i la malaltia. En aquest sentit, s’exploren aportacions teòriques i metodològiques.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Unitat 1. Introducció a l'antropologia social i cultural L'antropologia com a disciplina. Conceptes bàsics: cultura, etnocentrisme, relativisme, endoculturació, aculturació. Positivisme i fenomenologia. Les tècniques qualitatives d'investigació.
Unitat 2. Antropologia de la salut Antropologia Mèdica i Antropologia de la Salut. Antropologia i Infermeria. Els procés salut/malaltia/atenció. La dimensió biològica, social i cultural de la malaltia. Les narratives del patiment. Els models d'atenció. La medicalització i el control mèdic.
Unitat 3. Globalització i desigualtats socials Drets humans i ciutadania. Els conceptes de globalització i desigualtats socials. Migracions a Catalunya. Pobresa i mortalitat infantil. Marginació, cultura i drogues.
Unitat 4. Cos i gènere Introducció a la teoria antropològica del cos. La construcció social i cultural del gènere i les emocions.
Unitat 5. Alimentació i cultura Aspectes socioculturals de l'alimentació. La mirada antropològica en els trastorns alimentaris. Les epidèmies alimentàries.

Atenció personalitzada
Descripció
Aquesta assignatura es troba en situació de només examen, ja que pertany a un Pla d’Estudis en extinció, el professor atendrà, però aquelles consultes que estiguin relacionades amb les proves d'avaluació de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En tractar-se d'un Pla d'estudis en procés d'extinció, l'avaluació es farà mitjançant la prova final: examen i /o les activitats d'avaluació que el professor consideri oportunes


Fonts d'informació
Bàsica

Comelles, JM., Martorell, M.A., Bernal, M. Enfermería y antropología: padeceres, cuidadores y cuidados. Un homenaje a Dina Garcés I. Barcelona: Icària, Institut Català d’Antropologia, 2009.

Esteban, ML. Antropología del cuerpo. Barcelona: Bellaterra, 2004.

Geertz, C. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 1992.

Gracia, M. Alimentación y cultura: perspectivas antropológicas. Barcelona: Ariel, 2005.

Hammersley, M. y Atkinson, P. Etnografía. Barcelona: Paidós, 2001.

Martinez, A., Comelles, JM. Enfermedad, cultura y sociedad. Madrid: Eudema, 1993.

Martinez, A. Antropología Médica: teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad. Barcelona: Anthropos, 2008.

Martorell, M.A., Comelles, JM., Bernal, M. Antropología y enfermería: campos de encuentro. Un homenaje a Dina Garcés, II. Tarragona: Publicacions URV, 2010 [Disponible en: www.librosdeantropologiamedica.blogspot.com (descàrrega gratuita)].

Menéndez, E. L. y Di Pardo, R. B. De algunos alcoholismos y algunos saberes : atención primaria y proceso de alcoholización. México, D.F. : Ciesas, 1996.

Scheper-Hughes, N. La muerte sin llanto: violencia y vida cotidiana en Brasil. Barcelona: Ariel, 1997.

Complementària

Hi haurà una bibliografia complementària per cada tema.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent