IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject Code 19042001
Study programme
Enologia (2003)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 6 0 Troncal First First
Language
Department Bioquimica i Biotecnologia
Coordinator
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
E-mail montserrat.nadal@urv.cat
pilar.anton@urv.cat
Lecturers
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
ANTON SENAU, MARIA DEL PILAR
Web
Relevant information

Competences
Code  
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C

Learning aims
Objectives Competences
Conèixer la Història de la Viticultura i comprendre les repercussions que va tenir la fil·loxera que provocà un radical canvi en el conreu d'aquesta planta i com a conseqüència en la recerca vitivinícola. A6
A7
B1
C2
Diferenciar la ubicació de les Vitàcies dins de l'esquema taxonòmic dels éssers vius, el seu orígen i evolució i classificació botànica. A11
B1
B9
C2
Distingir la classificació pràctica de les espècies del gènere Vitis en funció de les seves utilitats incidint sobre el rol dels portaemepelts i dels híbrids productors directes. A1
A5
A6
A7
A11
B1
B6
C2
Conèixer amb detall la morfoligia de l'aparell vegetatiu i reproductor de la vinya. A1
A6
A11
B1
C2
Interpretar els dos principlas mètodes ampelogràfics usats per reconèixer i caracteritzar les diferents varietas de viníferes. A6
A11
B1
C2
Comprendre la reproducció sexual i asexual de la vinya, la seva heterogeneïtat gènetica i sanitària. A1
A6
A11
B1
B6
B9
C2
Diferenciar els individus més aptes genèticament i sanitàriament i relacionar-ho amb el treball i la legislació dels vivers. A1
A5
A6
A7
A11
B1
B6
B9
C2
Entendre el cicle vegetatiu i reproductor de la vinya i els diferents factors externs i interns que l'afecten. A1
A6
A8
A11
A13
B1
B9
C2
Transferir coneixements teòrics a través de l'anàlisis crític d'articles mitjançant treball en equip. B1
B3
B5
B7
B8
B9
C1
C2
C5
Comprendre la influència de diferents factors en la maduració del raïm i avaluar-ne la importància front la qualitat. A1
A11
A13
B1
C2
Distingir els diferents tipus de climes i sòls vitícoles. A1
A2
A11
B1
B5
C2
Definir les variables del mesoclima i classificar les varietats viníferes segons la seva adaptació. A1
A2
A11
B1
B3
C2
Crer i exposar diagrames climàtics de diferents localitats amb la participació dels alumnes. A1
A6
A11
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
C2
C3
C5
Valorar les repercusions del sòl (propietats químiques) en la nutrició mineral cep i en la composició del raïm. A1
A2
A6
A7
A11
A13
B1
B3
C2
Conèixer les necessitats hídriques i la dinàmica de l'aigua en el cep per decidir l'aplicació del reg. A1
A2
A5
A6
A11
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B9
C2
C3
C5
Conèixer els factors que incideixen en la capacitat fotosintètica del cep i definir la canòpia. A1
A6
A11
B1
C2

Contents
Topic Sub-topic

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
0 0 0
 
Lecture
60 0 60
 
Personal tuition
0 0 0
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities
Lecture

Personalized attention
 
Description

Assessment
  Description Weight
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic

Complementary

Recommendations