IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject Code 19042003
Study programme
Enologia (2003)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
9 0 9 Troncal First Annual
Language
Department Bioquimica i Biotecnologia
Coordinator
LAMPREAVE FIGUERAS, MIRIAM
E-mail agusti.villarroya@urv.cat
salvador.garcia@urv.cat
miriam.lampreave@urv.cat
franciscojavier.alsina@urv.cat
mariaassumpta.mateos@urv.cat
mariafrancesca.fort@urv.cat
josepa.menchon@urv.cat
Lecturers
VILLARROYA SERAFINI, AGUSTI
GARCIA LOPEZ, SALVADOR
LAMPREAVE FIGUERAS, MIRIAM
ALSINA CLARAVALLS, FRANCISCO JAVIER
MATEOS FERNANDEZ, MARIA ASSUMPTA
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
MENCHON BES, JOSEPA
Web
Relevant information Realització de les tècniques i labors més freqüents en el conreu vitícola.

Competences
Code  
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C

Learning aims
Objectives Competences
Comprendre les tècniques i labors més freqüents en el conreu de la vinya. A1
A5
A6
A7
A11
B1
B6
B9
Avaluar la metodologia a emprar en les tècniques i labors més freqüents en el conreu de la vinya. A1
A4
A5
A6
A7
A10
A11
B1
B3
B6
B9
C1
C2
Realitzar les tècniques i labors més freqüents en el conreu de la vinya. A1
A3
A4
A5
A6
A7
A10
A11
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C2
Defensar coneixements teòrics i pràctics a través d'informes individuals i en equip. A1
B1
B3
B4
B5
B6
B8
B9
C1
C2
C5

Contents
Topic Sub-topic
Pràctica 1 (1er Q.) La poda d'hivern. Descripció i reconeixement dels òrgans del cep. Descripció i realització de podes curtes.
Pràctica 2 (1er Q.) La poda d'hivern. Descripció i realització de podes mixtes i llargues.
Pràctica 3 (1er Q.) Moviments de terra i Anivellació previa a la plantació
Pràctica 4 (1er Q.) Realització d'una nova plantació de vinya
Pràctica 5 (1er Q.) Plantació. Reconeixement i preparació del material vegetal.
Pràctica 6 (1er Q.) Reproducció del material vegetal. Procés d’obtenció de plantes en el viver.
Pràctica 7 (1er Q.) Seguiment dels Estadis fenològics.
Pràctica 8 (1er Q.) Sistemes de conducció. Descripció i característiques de diferents sistemes de conducció i emparrats.
Pràctica 9 (1er Q.) Caracterització de varietats i portaempelts al camp I.
Pràctica 10 (1er Q.) Reconeixement de diverses plagues i malalties de la vinya. Instal•lació de paranys per a la papallona del cuc del raïm: control de les poblacions.
Pràctica 11 (1er Q.) Realització de tractaments. Maquinària a utilitzar.
Pràctica 12 (1er Q.) Poda en verd. Descripció i realització de les diferents operacions.
Pràctica 13 (2on Q.) Control de maduració del raïm i creixement del cep
Pràctica 14 (2on Q.) Caracterització de varietats II
Pràctica 15 (2on Q.) Verema mecanitzada
Pràctica 16 (2on Q.) Estudi dels principals paràmetres a avaluar en un sòl vitícola.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
Lecture
15 15 30
Laboratory practicals
20 0 20
External practicals (in the field/ excursions)
54 0 54
Assignments
0 80 80
 
Personal tuition
1 0 1
 
Extended-answer tests
5 10 15
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l’assignatura.
Lecture Explicació dels continguts teòrics.
Laboratory practicals Anàlisis dels principals paràmetres que caracteritzen un sòl vitícola, el raïm, el most i la canòpia.
External practicals (in the field/ excursions) Observació, reconeixement i realització de les tècniques i labors més freqüents en el conreu vitícola.
Assignments Realització d'informes sobre el treball de camp/sortides/pràctiques a laboratori, realitzat

Personalized attention
 
Personal tuition
Extended-answer tests
Description
Per solucionar dubtes.

Assessment
  Description Weight
Assignments Informe de cadascuna de les pràctiques realitzada. 40
Extended-answer tests Examens 60
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic Martínez de Toda, F, Biología de la Vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1991
Huglin, P./Schneider, C., Biologie et ecologie de la vigne, Editorial TEC&DOC, Paris, 1998
Servei d'Extensió Agraria, El conreu de la vinya a Catalunya, Edit. DARP/Caixa de Catalunya, Barcelona 1990
Champagnol, F, Elements de physiologie de la vigne et la viticulture génerale, Edita l'autor, Montpellier, 1984
Madrid, A, Fertilizantes, Editor A.Madrid Vicente, Madrid 1996
Hidalgo, L, Ingeniería y mecanización Vitícola, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 2001
Mº Agricultura, Los parásitos de la vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1998
Nat. Plant Food Ins., Manual de fertilizantes, Editorial LINUSA, Madrid 1999
Reynier, A, Manuel de viticulture, Editorial TEC&DOC, Paris, 1999
Martínez de Toda, F, Mecanización integral del viñedo, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1995
Hidalgo, L, Poda de la Vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1999
Galet, P, Precis de viticulture, Editorial Déhan, Montpellier 2000
Marro, M, Principi di viticultura, EDAGRICOLE, Bologna 1986
Dominguez Vivancos, A, Tratado de fertilización, Mundi- Prensa Libros S.A., Madrid 1997
Hidalgo, L, Tratado de viticultura general, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 2002
Fregoni, M, Viticultura generale, REDA, Roma 1987

Complementary

Recommendations