IDENTIFYING DATA 2011_12
Subject (*) QUALITY IN AGRI-FOOD LABORATORIES Code 19042209
Study programme
Oenology (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 3 1.5 Optional Second
Language
Català
Department Química Analítica i Química Orgànica
Coordinator
BUSTO BUSTO, OLGA
E-mail
Lecturers
Web
Relevant information
In this subject you only have the right to make the exam, because the degree you are studying is going to be extinguished. You have to take a look the timetable of the subject to know the exam's date. If you need an extraordinary examination session, you have to enrol for this, presenting an application to the secretariat of your campus or faculty.

Continguts
Topic Sub-topic
LA QUALITAT ALS LABORATORIS ENOLÒGICS. CONSIDERACIONS GENERALS. Introducció. Origen de la qualitat. Marques de qualitat. Legislació alimentària.
Terminologia de la qualitat.
Les normes de qualitat.
La qualitat als cellers. El sistema APPCC.
COMPARACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS MODELS DE QUALITAT Les BPL. Les normes ISO. Les normes EN. Les normes UNE.
Guies d’ajuda a la implantació de les normes/sistemes de qualitat.
L’ANÀLISI AL LABORATORI ENOLÒGIC Aspectes generals
Rastreabilitat. La presa, preparació i conservació de la mostra
Equips, calibratges i ordinadors.
L’anàlisi sensorial.
Aspectes administratius. Documentació i personal.
Els LIMS.
ELS MÈTODES D’ANÀLISI Selecció i acceptació.
Validacions intralaboratori i interlaboratori.
Tractament de dades de validació
ELS RESULTATS ANALÍTICS Expressió dels resultats.
Traçabilitat.
Materials de referència. Recuperacions.
Incertesa.
EL CONTROL INTERN DE LA QUALITAT (CIQ) Abast del CIQ.
CIQ i incertesa.
Materials per a dur a terme el CIQ.
Els gràfics de control.
AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT Auditories internes.
Auditories externes.
Assaigs col•laboratius. Assaigs intralaboratori.
Avaluació de dades al límit legal

Atenció personalitzada
Description
L'alumne pot consultar el professor quan ho consideri oportú, sobre els continguts de l'assignatura preferiblement emprant les TIC i fent extensiva la consulta als seus companys, sobre altres aspectes, la consulta pot fer-se presencialment o emprant el correu-e

Avaluació
 
Other comments and second call

Fonts d'informació
Basic

·       ACTA-ACTIA. Traçabilité. Guide pratique pour l’agriculture & l’industrie alimentaire, 1998.

·       Andrade, J.M.. Conceptos de calidad en la industria y laboratorios de análisis químicos. Universidade da Coruña. A Coruña, 1999.

·       Bolton, A. Sistemas de gestión de la calidad en la industria alimentaria. Guía para ISO 9001/2. Acribia. Zaragoza, 2001.

·       Briones, A.; Dotor, O.; Úbeda, J.F. Implantación del sistema ARCPC en una bodega-cooperativa acogida a la D.O. La Mancha. Ed. C.R.D.O. La Mancha. Ciudad Real, 2000.

·       Colomer, M.A. Estadística en el Control de Calidad. Ed. de la Universitat de Lleida, 1997.

·       DARP. L’assegurança de la qualitat en los laboratorios agroalimentaris (Manual de BPL/EN 45001). Barcelona 1995.

·       FAO. Codex Alimentarius. Vol. 13. Métodos de Análisis y Muestreo. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma, 1996.

·       FAO. Manual de control de la Calidad de los alimentos 15. Inspección de alimentos importados. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma, 1996.

·       Compañó, R.; Ríos, A. Garantía de calidad en los laboratorios analíticos. Ed. Sïntesis, 2002.

·       Madrid, A.; Cenzano, J. Normas de calidad de alimentos y bebidas. AMV/Mundi-Prensa. Madrid, 2001.

·       Maroto, A.; Boqué, R.; Riu, J.; Rius, F.X. Expresión del resultado de un análisis químico. Notas del Curso: "Calidad en los laboratorios de ensayos químicos". Plan Nal. Calidad Industrial. MINER, 1998.

·       Mayes, T; Mortimore, S. Making the most of HACCP. Woodhead Publ. Ltd. Cambridge, 2000.

·       Miller, J.C.; Miller, J.N. Estadística y Quimiometría para Química Analítica. Prentice-Hall, 2002.

·       Mortimore, S.; Wallace, C. HACCP. Enfoque Práctico. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza, 1996.

·       Rivera, L.M. Gestión de la Calidad Agroalimentaria. Ed. Mundi-Prensa y AMV. Bilbao, 1995.

·       Sabater, J.; Vilumara, A. Buenas prácticas de laboratorio (BPL). Díaz de Santos, Barcelona, 1988.

·       Valcárcel, M.; Ríos, A. (ed). La Calidad en los laboratorios analíticos. Reverté, Barcelona, 1992.

·       Vilar, J. La auditoría de sistemas de gestión de la calidad. Fundación Confemetal. Madrid, 1999.

·       Wood, R.; Nilsson, A.; Wallin, H. Quality in the Food Analysis Laboratory. RSC Food Analysis Monographs. Cambridge, 1998

Complementary

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.