IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY Code 19224002
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First 2Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
E-mail montserrat.nadal@urv.cat
juanbautista.fernandez@urv.cat
mariafrancesca.fort@urv.cat
franciscaisabel.bravo@urv.cat
gemma.roca@urv.cat
antonio.garciaespana@urv.cat
nuria.boronat@urv.cat
merce.sunyer@urv.cat
Lecturers
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
FERNÁNDEZ LARREA, JUAN BAUTISTA
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
BRAVO VÁZQUEZ, FRANCISCA ISABEL
ROCA DOMENECH, GEMMA
GARCIA-ESPAÑA MONSONÍS, ANTONIO ENRIQUE
BORONAT FIGUEROLA, NURIA
SUNYER FIGUERES, MERCÈ
Web
Relevant information Els objectius de l'assignatura són dotar a l'alumne dels coneixements necessaris perquè sàpiga com funcionen les plantes, com creixen i es desenvolupen. En la part més pràctica ens proposem familiaritzar l’alumne amb un laboratori biològic i completar els aspectes més teòrics, per a donar-los-hi una millor comprensió.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
 A2 Apply basic molecular, cellular and metabolic knowledge to microorganisms and plants
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
 A2 Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
BLOC Nº1-TEORIA: FISIOLOGIA VEGETAL

TEMA 1. NUTRICIÓ VEGETAL
TEMA 2. FOTOSÍNTESI I RESPIRACIÓ
TEMA 3. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME SECUNDARI
TEMA 4. ESTRÈS
TEMA 5. BIOQUÍMICA DE LA MADURACIÓ DEL RAÏM

BLOC Nº2-SEMINARIS: CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT

SEMINARI 1. INTRODUCCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT VEGETAL
SEMINARI 2. FOTOMORFOGÈNESI I MOVIMENTS DE LES PLANTES
SEMINARI 3. REPRODUCCIÓ, FRUCTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA LLAVOR
SEMINARI 4. SENESCÈNCIA I ABSCISIÓ

BLOC Nº3-PRÀCTIQUES: BIOLOGIA

1-BIOQUÍMICA
2-LA CÈL.ULA
3-ELS MICROORGANISMES
4-REGNE ANIMAL
5-REGNE VEGETAL
6-ECOLOGIA

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A2
20 25 45
Seminars
A2
10 12.5 22.5
Laboratory practicals
A1
A2
30 37.5 67.5
Personal tuition
6 0 6
 
Mixed tests
A1
A2
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l’assignatura: estructura, proves d’avaluació, exigencies, pràctiques, bibliografia i funcionament en general.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura
Seminars Presentació de temàtiques relacionades amb el Creixement i Desenvolupament
Laboratory practicals Experimentació de casos pràctics amb la finalitat de completar aspectes teòrics, i donar-los-hi una millor comprensió
Personal tuition La tutora de l’assignatura recomana la consulta de dubtes personalitzada i posa a la disposició del seu alumnat el suport científic i d’orientació en la metodologia a seguir.

Personalized attention
Description
La tutora de l’assignatura recomana la consulta de dubtes personalitzada i posa a la disposició del seu alumnat el suport científic i d’orientació en la metodologia a seguir.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A2
PRÀCTIQUES:
Avaluació de la llibreta de laboratori
Examen test / convencional
Avaluació de la memòria de pràctiques
Mixed tests
A1
A2
TEORIA:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)

SEMINARIS:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)
70%
Others  
 
Other comments and second call


Per APROVAR aquesta assignatura cal que cadascuna de les parts de les que consta (TEORIA i SEMINARIS ), estiguin aprovades per separat. Caldrà com a nota mínima de 4/10 per a fer promig amb les altres parts i la nota final li ha de sortir com a mínim de 5/10. Si un alumne no es capaç d'aprovar l'assignatura, se li guardaran les parts aprovades, 1 any.

Els alumnes que no superin la 1ª convocatòria d'examen tindran una altra possibilitat en la 2ª convocatoria. Aquesta consistirà en la realització d'un Examen test i/o Examen oral (col.loqui).

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic , , ,

Tant la Coordinadora com els professors implicats en aquesta assignatura, penjaran oportunament tota la informació necessària i la bibliografia de cada temàtica al MOODLE.

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.