IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) GENERAL OENOLOGY I Code 19224106
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st & 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second 1Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Physical and Inorganic Chemistry
Coordinator
ZAMORA MARÍN, FERNANDO
E-mail fernando.zamora@urv.cat
Lecturers
ZAMORA MARÍN, FERNANDO
Web
Relevant information Introduir el concenptes necesaris per elaborar els diferents tipus de vins al celler

Competences
Type A Code Competences Specific
 A6 Monitor the transformation of grapes into wine whilst taking into account the type of product desired, the national and international regulations and the hygiene regulations and by applying knowledge of oenological practices and wine treatments
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A6 Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de la verema
Saber organitzar una verema
Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o processar la pasta de verema per a la fermentació vínica
Controlar les fermentacions i maceracions
Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins
Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics
Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins
Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Tema 0. Introducció
Tema 1. Composició del raïm; Controls de maduresa.

Tema 2. Les malalties de la vinya; Incidència enològica; Sistemes per a la detecció de la podridura.
Tema 3. Sistemes de verema i de transport de la verema.
Tema 4. Correccions del most.
Tema 5. Normativa de la CEE; sistemes de detecció de fraudes en les correccions del most.

Tema 6. Transformacions prefermentatives.

Tema 7. Influència de les condicions edafoclimàtiques, genètiques, culturals i enològiques sobre la qualitat del raïm i del vi.
Tema 8. Recepció i tractament de la verema.
Tema 9. Vinificació en blanc
Tema 10. Vinificacions especials en blanc: Hiperoxidació; Maceració Pel·licular.
Tema 11: Els compostos fenòlics en relació amb les sensacions organolèptiques i la capacitat del vi per envellir.
Tema 12. Vinificació en negre
Tema 13. Aturades de fermentació. Mesures preventives i curatives.
Tema 14. Criança i envelliment del vi.
Tema 15. Fermentació i criança en barrica del vi blanc.

Tema 16. Vinificació en rosat.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A6
1 2 3
Lecture
A6
35 90 125
Personal attention
A6
4 8 12
 
Extended-answer tests
A6
5 5 10
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Introduir l'assignatura
Lecture Desenvolupar els contiguts teòrics de l'assignatura
Personal attention Atendre presnalizadament als estudiants per tal d'aclarir els prossibles dubtes

Personalized attention
Description
Ala alumnes s'els informarà de l'horari de disponibilitat del professor per tal de que en cas de dubtes poguin solicitar una cita per resoldreles

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Extended-answer tests
A6
Tres examens escrits: dos seran amb preguntes dedesenvolupoament sobre els continguts del temes i un altre de problemes. El total dels examens serà el 80% de la nota.
Tots els examens s'han d'aprovar.
80%
Others  

Assistència i participació a classe.

20%
 
Other comments and second call

El primer examen parcial tindrà 1 o 2 problemes d'aplicació pràctica en bodega que obligatòriament s'han de resoldre de forma correcta per poder aprovar l'assignatura

L'avaluació de la segona convocatòria serà similar a la primera


Sources of information

Basic Boulton, R, Principles and practices of winemaking, Chapman & Hall, 1996
Flancy, C. , Œnologie; Fondements scientifiques et technologiques, Ed. Lavoisier,, 1998
Hidalgo, J., Tratado de Enología. 2 tomos, Mundi-Prensa, 2011
Moreno-Arribas & M.C. Polo, Wine Chemistry and Biochemistry, Springer, 2008
Ribéreau-Gayon, J., Peynaud, E., Sudraud,P. y Ribérau-Gayon, P, Sciences et Techniques du vin, 4 toms,, Ed. Dunod, 1975-76
Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D. Doneche, B., Lonvaud, A., Glories, Y. Bertrand, A., Maujean, , Traité d'Œnologie. 2 Toms, Ed. Dunod , 1998
Zamora, F., Elaboración y crianza del vino tinto, AMV Ediciones, 2003

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS I/19224104
SENSORY EVALUATION I/19224107
OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS II/19224110
SENSORY EVALUATION II/19224113

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY I/19224102
OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY II/19224109

Subjects that it is recommended to have taken before
GENERAL MICROBIOLOGY/19224004
BIOCHEMISTRY/19224010
CHEMISTRY I/19224008
OENOLOGICAL CHEMISTRY/19224103
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.