IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) ECONOMICS AND WINE MARKETING Code 19224108
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second 2Q
Language
Català
Department Business Management
Coordinator
MARQUET , CHRISTOPHE JEAN LOUIS
E-mail christophe.marquet@urv.cat
Lecturers
MARQUET , CHRISTOPHE JEAN LOUIS
Web
Relevant information En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A11 Design a marketing plan in the field of wine production
Type B Code Competences Transversal
 CT6 Identify their learning process and their academic and professional careers.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A11 Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.
Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.
Type B Code Learning outcomes
 CT6 Raise their academic and professional self-awareness. (Self-awareness)
Identify their own learning process. (Learning)
Analyse the professional environment of their speciality. (Environment)
Design academic and professional tracks. (Tracks)
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Bloc 1: Empresa Vitivinícola
1. La Gestió d'Empreses
2. Àrea Econòmic-Financera.
3. Operacions: Estratègia
4. Operacions: Planificació
5. Sistemes de gestió de la producció i dels inventaris
Bloc 2: Màrqueting Vitivinícola
6. El concepte de Màrqueting.
7. El Pla de Màrqueting: CASOS PRÀCTICS
8. Sistemes d'Informació en Màrqueting.
9. Els panells consumidors: IRI, Nielsen, Omnibus, etc.
10. El comportament del consumidor: casos del Procés de compra.
11. Les Variables de segmentació.
12. El Màrqueting emocional.
13. El nou màrqueting "les 6 P 's" vs. Les 4p s del màrqueting. Product. Price. Place. Publicity: Ex. Brief campanya. Point of Sale. Pool of Sales.
14. El pla promocional a la distribució de vins
15. La web en la distribució
16. El pla de mitjans / Les campanyes publicitàries
17. La Direcció comercial i la gestió equip vendes
18. El packaging com a element de comunicació en vins
19. Les tècniques de promoció en el màrqueting del vi.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
0 0 0
Personal attention
0 0 0
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities
Personal attention

Personalized attention
Description

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Others  
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.