IDENTIFYING DATA 2017_18
Subject (*) SENSORY EVALUATION II Code 19224113
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Second 2Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
CASTELLÀ MARTÍN, ANTON
ROZÈS ., NICOLAS ANDRE LOUIS
E-mail anton.castella@urv.cat
jordi.gombau@urv.cat
pere.pons@urv.cat
Lecturers
CASTELLÀ MARTÍN, ANTON
GOMBAU ROIGÉ, JORDI
PONS MERCADE, PERE
Web
Relevant information Desenvolupar la capacitat de descriure el vi mitjançant el taller de tast . Degustació de vinificacions especials: vins escumosos, rancios, oportos i vins de Jerez

Competences
Type A Code Competences Specific
 A9 Find solutions to specific problems relating to wine production by analysing and interpreting results
Type B Code Competences Transversal
 B2 Effective solutions to complex problems in the field of Oenology.
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A9 Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.
Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i actuar en conseqüència.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.

Contents
Topic Sub-topic
1. Descriptores florales y especiados en los vinos, ejemplos.
2. Aromas a frutas principales en vinos blancos y en vinos tintos.
3. Descriptores vegetales y conservas, origen y variedades en que se encuentran.
4. Aromas caramelizados, a maderas y terrosos. Ejemplos.
5. Aromas químicos, sulfurosos, picantes y otros.
6. Degustación de vinificaciones especiales: vinos espumosos, rancios, oportos y vinos de jerez.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A9
1 1 2
Lecture
A9
6 6.6 12.6
Laboratory practicals
A9
B2
C4
22 26.4 48.4
Personal tuition
B2
2 2 4
 
Mixed tests
A9
B2
2 2.4 4.4
Practical tests
A9
B2
C4
2 2.6 4.6
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Continuació de la introducció al tast
Lecture Descripció dels principals aromes que es poden trobar en els vins blancs, negres i escumosos.
Laboratory practicals Pràctiques de tast, Avaluació dels principals aromes i molècules que es troben en els vins.
Exemples en solucions sintètiques i vins reals.
Personal tuition Correcció de descripcions de vins

Personalized attention
Description
Atenció dels alumnes previ contacte per correu electrònic Sessions de forum al moodle

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A9
B2
C4
Presencialitat 15%
Personal tuition
B2
Actitut 5%
Mixed tests
A9
B2
Problemes de tipus test i preguntes curtes 35%
Practical tests
A9
B2
C4
Resolució de problemes de tasts 45%
Others  
 
Other comments and second call

Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció de consentiment exprés del professor.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluadora d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluadora. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic

M. A. Amerine. 1983. Wine: their sensory evaluation. Ed. Freeman, New York.

J. Bangorri Anguiano. 1985. La Cata de Vinos. Ed. Agricola Española, Madrid.

G. Fribourg. 1989. La degustation: conaitre et comprendre le vin. Edisud, Aix-en-Provence.

M. Leglise. 1984. Una initiation a la degustation des grans vins. Ed. Laffitte, Marseille.

J. Rabourdin. 1989. Œnologie: Index de 1700 vocables de la degustation. Ed. Elvire, La Chapelle-Saint-Mesmin.

M. Ruiz Hernández. 1995. La Cata y el conocimiento de los vinos. A. Madrid Vicente, Ediciones.

S. Spurrier. 1984. La Degustation. Ed. Bordas, Paris.

E. Peynaud. 1984. Enología práctica (primera parte). Mundi-Prensa, Madrid.

E. Peynaud. 1987. El Gusto del Vino. Mundi-Prensa, Madrid.

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
SENSORY EVALUATION I/19224107

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY II/19224109
VITICULTURE I/19224112

Subjects that it is recommended to have taken before
OENOLOGICAL CHEMISTRY/19224103
GENERAL OENOLOGY I/19224106
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.