IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) GENERAL OENOLOGY II Code 19224115
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
9 Compulsory Third 1Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
CONDE CHIJEB, MARTA
E-mail fernando.zamora@urv.cat
marta.conde@urv.cat
josemaria.llaurado@urv.cat
jmcanals@urv.cat
nicolasrozes@urv.cat
Lecturers
ZAMORA MARÍN, FERNANDO
CONDE CHIJEB, MARTA
LLAURADÓ REVERCHON, JOSÉ MARÍA
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
ROZÈS ., NICOLAS ANDRE LOUIS
Web
Relevant information

Competences
Type A Code Competences Specific
 A6 Monitor the transformation of grapes into wine whilst taking into account the type of product desired, the national and international regulations and the hygiene regulations and by applying knowledge of oenological practices and wine treatments
 A7 Manage and lead all of the activities regarding quality control in a wine company
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A6 Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de la verema
Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o processar la pasta de verema per a la fermentació vínica
Controlar les fermentacions i maceracions
Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins
Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics
Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins
Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler
Saber elaborar vins negres destinat a la criança
Saber determinar l'estabilitat del vi davant de les possibles precipitacions
Saber fer els tractaments d'estabilització dels vins
Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler
Conèixer i saber utilitzar tots els equips de filtració
Conèixer i saber utilitzar els diferents sistemes de tancament d'ampolles
Conèixer i saber utilitzar els sistemes d'embotellament
Saber fer un control de qualitat de vi abans i després de l'embotellat
 A7 Saber organitzar una verema
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
1. Elaboració de vins generosos
2. Destil·lats i altres derivats de la vinya i el vi
3. La clarificació del vi. Estabilització del vi en front de precipitacions col·loïdals
4. Estabilització del vi en front de sals de ferro i de coure
5. La clarificació del vi. Estabilització del vi en front de precipitacions de les sals tartàriques
6. Filtració del vi
7. Sistemes de tapament d’ampolles
8. L’embotellat del vi

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Wine, beer and cava making practicals
A6
45 45 90
Lecture
A6
A7
30 45 75
Laboratory practicals
A6
A7
15 45 60
Personal tuition
A6
A7
1 0 1
 
Extended-answer tests
A6
A7
4 4 8
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura, de la bibliografia i els criteris d'avaluació.
Wine, beer and cava making practicals Pràctiques al celler destinades a l'aprenentatge dels processos de l'elaboració, estabilització i embotellat del vi
Lecture Introduir els conceptes corresponents als processos d'estabilització, clarificació, filtració, embotellat i taponat del vi, tant des del punt de vista teòric com de les seves implicacions pràctiques.
Laboratory practicals Pràctiques de determinació d'indexos d'estabilitat tartàrica, proteica i de la matèria colorant, determinació de l'índex de colmatació, i determinació d'àcid màlic per cromatografia de paper.
Personal tuition El professor atendrà als estudiants previa cita per correu electrònic

Personalized attention
Description
El professor atendrà als estudiants previa cita per correu electrònic

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Wine, beer and cava making practicals
A6
Presentació d'informe i examen.
Assistència obligatòria
20
Laboratory practicals
A6
A7
Presentació d'informe.
Assistència obligatòria
10
Extended-answer tests
A6
A7
2 exàmens parcials de preguntes de desenvolupament sobre el temari 70
Others  
 
Other comments and second call

Per superar l'assignatura es necessari aprovar (5/10) les 3 parts de forma independent.


La segona convocatòria serà igual a la primera convocatòria

Sources of information

Basic

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
GENERAL OENOLOGY I/19224106
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.