IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) WINE CULTURE Code 19224116
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Third 1Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
MATEOS FERNÁNDEZ, MARIA ASSUMPTA
E-mail mariaassumpta.mateos@urv.cat
jordi.martinez@urv.cat
Lecturers
MATEOS FERNÁNDEZ, MARIA ASSUMPTA
MARTINEZ LLORDELLA, JORDI
Web
Relevant information Relació i impacte de la vitivinicultura amb la societat: Aspectes històrics, econòmics, ambientals i socio-sanitari

Competences
Type A Code Competences Specific
 A10 Integrate historical, geographic, social and health aspects into the ambit of oenology and wine production
Type B Code Competences Transversal
 CT5 Communicate information clearly and precisely to a variety of audiences.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A10 Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic
• Conèixer orígens i evolució de l'enologia i viticultura en diferents civilitzacions amb un aspecte crític.
Type B Code Learning outcomes
 CT5 Use the techniques of non-verbal communication and the expressive resources of the voice to make a good oral presentation. (Non-verbal communication and use of the voice)
Construct a discourse that is structured, clear, cohesive, rich and of the appropriate length. (Discourse construction)
Produce a discourse that is appropriate to the communicative situation, consistent and persuasive, and interact effectively with the audience. (Efficiency)
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Introducció Aspectes històrics de l'enologia i la viticultura
Situació vitivinícola actual
Classificació dels vins: Vins de Finca, Vins de Vila, DOP, IGP, Vi
Geografia vitivinícola Coneixement del principals països productors:
Vins de Catalunya, Espanya, Europa i Nou Món
Altres països productors
Sessions pràctiques: tast de vins
Vi i salut Introducció general. Metabolisme de l'alcohol.
Metabolisme i efectes perjudicials d'alguns compostos secundaris
Sessió pràctica

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A10
1 1 2
Laboratory practicals
A10
30 23 53
Lecture
A10
19 38 57
Presentations / oral communications
A10
CT5
6 18 24
Personal attention
1 1 2
 
Mixed tests
A10
4 8 12
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Desenvolupament de l'assignatura. Assignació de les tasques a realitzar.
Laboratory practicals Sessions comentades de tast. Anàlisi del metabolisme de l'etanol. Relacionar els aspectes organolèptics del tast amb aspectes metodològics de viticultura i enològia.
Lecture Conceptes bàsics de l'assignatura: Història, tractament de residus, Nocions generals zones vitivinícoles, etc...
Presentations / oral communications Presentacions individualitzades de zones específiques. Presentacions de vins
Personal attention Seguiment individual i orientació.

Personalized attention
Description
Tutories individuals per tractar temes de treball de l'assignatura, sempre amb cita prèvia concertada per e-mail

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A10
Avaluació mitjançant la participació presencial. Durant les sessions s'elaboraran fitxes de tast que s'entregaran periòdicament per a la seva revisió 10%
Presentations / oral communications
A10
CT5
Anàlisi de les exposicions que hagi de fer l'alumne al llarg del curs. 25%
Mixed tests
A10
Exàmens periòdics (l'assignatura es divideix en dues parts avaluables per separat) 65%
Others  
 
Other comments and second call

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic

Atlas mundial del vino, Hugh Johnson, Jancis Robinson, et al. Ed. Blume,2019

La Carta de Vinos, Por Favor: Atlas de Las Regiones Vinícolas del Mundo. Adrien Grant Smith Bianchi. Cinco Tintas S.L.; 2018

Experto en vino en 24 horas. Jancis Robinson. Ed. Planeta, 2019

Rera les vinyes. Un viatge a l’ànima dels vins. Roca, Josep i Puig, Imma.  Ed. Rosa dels Vents, 2016

Los nuevos viñadores: Una nueva generación de viticultores españoles. Luis Gutiérrez. Ed. Planeta, 2017

Wine Folly. Magnum Edition. Puckette, Madeline. Penguin USA, 2018

El Vino: Un Viaje Irreverente Por La Subcultura de Sommeliers, Enólogos Y Bebedores. Bianka Bosker. Ed. Océano de México, 2019

Mitos y leyendas del vino. Antonio Palacios. Ed. AMV. 2016

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
WINE AS A FOOD/19224213
TECHNOLOGY OF WINE SERVING: HARMONY BETWEEN WINES AND FOOD/19224224

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
SENSORY EVALUATION III/19224117
WINE REGULATIONS AND LEGISLATION/19224120
INNOVATION AND TASTING OF SPARKLING WINES/19224210

Subjects that it is recommended to have taken before
GENERAL OENOLOGY I/19224106
SENSORY EVALUATION I/19224107
VITICULTURE I/19224112
SENSORY EVALUATION II/19224113
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.