IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) SENSORY EVALUATION III Code 19224117
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Third 1Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
ROZÈS ., NICOLAS ANDRE LOUIS
E-mail nicolasrozes@urv.cat
jordi.gombau@urv.cat
pere.pons@urv.cat
Lecturers
ROZÈS ., NICOLAS ANDRE LOUIS
GOMBAU ROIGÉ, JORDI
PONS MERCADE, PERE
Web
Relevant information

Competences
Type A Code Competences Specific
 A6 Monitor the transformation of grapes into wine whilst taking into account the type of product desired, the national and international regulations and the hygiene regulations and by applying knowledge of oenological practices and wine treatments
 A8 Manage a wine company using sustainability criteria
 A9 Find solutions to specific problems relating to wine production by analysing and interpreting results
Type B Code Competences Transversal
 B2 Effective solutions to complex problems in the field of Oenology.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A6 Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives
 A8 Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el procés d'elaboració de vins i productes derivats.
 A9 Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i actuar en conseqüència.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their impact on problems.
Find appropriate solutions.
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
1. Recordar els aromes 1.1. Análisi aromes i/o defectes en solucions sintètiques o vins
1.2. Descubrir aromes i barreja d’aromes.
1.3. Treballar llindars de percepció de defectes
2. Cupatges 2.1. Cupatge vi blanc
2.2. Cupatge vi negre
3. Iniciació a les proves estadístiques d’anàlisi sensorial 3.1. Proves discriminatòries.
3.2. Proves de rànquing.
3.3. Aplicació de l’ISO11035

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 1 2
Problem solving, exercises
A9
22 22 44
Lecture
A6
A8
A9
7 7 14
Personal tuition
1 1 2
 
Mixed tests
A6
A8
A9
B2
3 6 9
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Desenvolupament de l'assignatura
Problem solving, exercises Sessions a l'aula de tast
Lecture Aspectes teòrics de l'assignatura
Personal tuition Contactar amb nicolasrozes@urv.cat

Personalized attention
Description
Contactar amb nicolasrozes@urv.cat

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A9
Avaluació continuada 30%
Lecture
A6
A8
A9
Avaluació dels continguts teòrics 30%
Mixed tests
A6
A8
A9
B2
Examen final 30%
Others  

Assiduïtat a las sessions de tast

10%
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (exercicis i cates).


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluadora d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluadora. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

Sources of information

Basic

M. A. Amerine. 1983. Wine: their sensory evaluation. Ed. Freeman, New York.

J. Bangorri Anguiano. 1985. La Cata de Vinos. Ed. Agricola Española, Madrid.

J. Rabourdin. 1989. Œnologie: Index de 1700 vocables de la degustation. Ed. Elvire, La Chapelle-Saint-Mesmin.

S. Spurrier. 1984. La Degustation. Ed. Bordas, Paris.

E. Peynaud1984. Enología práctica (primera parte). Mundi-Prensa, Madrid.

E. Peynaud. 1987. El Gusto del Vino. Mundi-Prensa, Madrid.

RS Jackson. 2002. Wine tasting. Academic Press.

J. Sancho. 1999. Introducción al análisis de los alimentos. Edicions Universitat de Barcelona.

J. Pich. 2001. La degustació: estudis sobre la percepció del gust i l’acceptació dels aliments. Ed. UIB.

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
GENERAL OENOLOGY I/19224106
SENSORY EVALUATION II/19224113

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
GENERAL OENOLOGY II/19224115

Subjects that it is recommended to have taken before
OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY I/19224102
OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY II/19224109
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.