IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) SENSORY EVALUATION IV Code 19224124
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Third
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
E-mail jmcanals@urv.cat
pere.pons@urv.cat
pol.gimenez@urv.cat
Lecturers
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
PONS MERCADE, PERE
GIMÉNEZ GIL, POL
Web
Relevant information

Competences
Type A Code Competences Specific
 A7 Manage and lead all of the activities regarding quality control in a wine company
 A9 Find solutions to specific problems relating to wine production by analysing and interpreting results
Type B Code Competences Transversal
 CT2 Managing information and knowledge through the efficient use of IT.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A7 Disposar dels coneixements per formar un panell de tast d'acord amb els estàndards internacionals.
 A9 Disposar dels coneixements de les condicions ideals per a la realització d'una degustació minimitzant els biaixos.
Type B Code Learning outcomes
 CT2 Master the tools for managing their own identity and activities in a digital environment. (Be digital)
Search for and find information autonomously with criteria of reliability and relevance. (Search)
Organize information with appropriate tools (online and face-to-face) so that they can carry out their academic activities. (Organize)
Produce information with tools and formats appropriate to the communicative situation and with complete honesty. (Create)
Use IT to share and exchange information. (Share)
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
1. Els biaixos en l'anàlisi sensorial.
2. Anàlisis Cuantitatiu descriptiu (QDA), sistemes de notació
3. Disseny de sessions de degustació. Sessions pràctiques de preparació.
4. Anàlisi de dades d'un panell de degustació: utilització de programari de depuració de dades. Exemple del PanelCheck
5. Representació de resultats. Visió d'eines estadístiques: correlacions i anàlisi multivariable
6. Tipologies de vins per varietat i envelliment. Tast vertical

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A7
A9
5 5 10
Problem solving, exercises in the classroom
A7
A9
25 25 50
Assignments
A7
A9
CT2
4 4 8
Personal attention
1 1 2
 
Short-answer objective tests
A7
2 3 5
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Descripció breu del temari
Lecture Desenvolupament de l'assignatura
Problem solving, exercises in the classroom Sessins a l'aula de tast
Assignments
Personal attention

Personalized attention
Description
Personal o per correu electrònic jmcanals@urv.cat

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A7
A9
Examen pràctic 30%
Assignments
A7
A9
CT2
Entrega de treballs i dades de tast 20%
Short-answer objective tests
A7
Exàmen teòric de conceptes 50%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (exercicis i cates) fins a un màxim de 80%.


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

Sources of information

Basic

RS Jackson. 2002. Wine tasting. Academic Press.

J. Sancho. 1999. Introducción al análisis de los alimentos. Edicions Universitat de Barcelona.

J. Pich. 2001. La degustació: estudis sobre la percepció del gust i l’acceptació dels aliments. Ed. UIB. 

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.