IDENTIFYING DATA 2017_18
Subject (*) WINE AS A FOOD Code 19224213
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional 1Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
SALVADÓ ROVIRA, MARIA JOSEPA
E-mail mariajosepa.salvado@urv.cat
Lecturers
SALVADÓ ROVIRA, MARIA JOSEPA
Web
Relevant information Composició del vi des del punt de vista alimentari. Compostos fenòlics. Etano

Competences
Type A Code Competences Specific
 A10 Integrate historical, geographic, social and health aspects into the ambit of oenology and wine production
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A10 Coneix el valor del vi com un aliment i els problemes associats amb un consum excessiu.
Disposa dels criteris científics per revaloritzar els residus que contenen compostos fenòlics
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
1. Composició del vi des del punt de vista alimentari. Macro i microcomponents. Balanç energètic. Dosis moderades i excessives.
2. Paradoxa francesa. Estudis epidemiològics.
3. Perquè el vi produeix plaer. Metabolisme de l'alcohol
4. Toxicitat de l'alcohol
5. Absorció i metabolisme dels compostos fenòlics
6. Els compostos fenòlics com a antioxidants
7. Els compostos fenòlics com a molècules senyalitzadores i controladores del metabolisme.
8. Els compostos fenòlics i malalties cròniques
9. Components polèmics del vi. Sulfits, amines
10. Bases de dades i fonts d'informació. Interpretació de resultats.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 1 2
Lecture
A10
20 20 40
Seminars
A10
9 22.5 31.5
Personal tuition
1 0 1
 
Mixed tests
A10
1 1 2
Practical tests
A10
0.2 10 10.2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Plantejament de l'assignatura
Lecture Desenvolupament dels continguts teòrics
Seminars Aprenentatge de la utilització de bases de dades
Personal tuition Resolució de dubtes i assessorament per la realització del treball

Personalized attention
Description
Departament de Bioquímica i Biotecnologia. Despatx 108 Tel: 977556597 mariajosepa.salvadó@urv.cat

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Mixed tests
A10
Examen dels continguts teòrics 50%
Practical tests
A10
Treball en profunditat d'un tema 50%
Others  
 
Other comments and second call

S'ha d'obtenir un mínim de 5 sobre 10 en cada prova per fer mitjana. L'avaluació de la segona convocatòria serà la mateixa que a la primera.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tabletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluadora d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluadora. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic

Woller, Richard, Vino y nutrición : composición, metabolismo, salud y consumo, 2004, Rubes Editorial, cop. 2004

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.