IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) SPIRITS Code 19224228
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional
Language
Català
Department Chemical Engineering
Coordinator
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
E-mail francisco.lopez@urv.cat
Lecturers
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
Web
Relevant information Aquesta assignatura dona una visió global dels principals tipus d begudes espirituoses que s’elaboren actualment, tant des d’un punt de vista de la seva història, procés d’elaboració i caracterització, incidint en el tast sensorial de les mateixes, essent una part important del curs.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
 A12 Produce different types of sparkling wines and other fermented drinks
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
 A12 Conèixer el procés tecnològic d’elaboració de destil·lats.
Disposar de la capacitat d’associar percepcions sensorials amb la composició del producte a fi de poder modificar els processos.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1: Història de la destil·lació
Tema 2. Mètodes de destil·lació i equips 2.1. Destil·lació discontinua: alambins i columnes de destil·lació
2.2. Destil·lació continua
Tema 3 Anàlisi sensorial de destil·lats
Tema 4 Legislació de les begudes espirituoses
Tema 5.Tipus de destil·lats. Matèries primeres.
Raïm, canya sucre, remolatxa, cereals, atzavara, fruites
Tema 6. Destil·lats congènerics.
6.1. Derivats del raïm: Brandi (Cognac, Armangac), Pisco
6.2. Destil·lats derivats de cereals: Whisky, bourbon
6.3. Destil·lats derivats de la canya de sucre: Rom, cachaça
6.4 Destil·lats derivats de l’atzavara: Tequila, mezcal
6.5 Destil·lats de fruites: Pera, albercoc, pruna, poma, altres
Tema 7 Destil·lats no congènerics
7.1.Ginebra
7.2. Vodka
Tema 8 Licors Licors d’herbes
Licors de cafè
Licors anisats,

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 1 2
Lecture
A12
14 28 42
Tasting sessions
A1
A12
15 15 30
Personal attention
A1
A12
1 0 1
 
Mixed tests
A1
A12
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities presentació del curs
Lecture sessió magistral
Tasting sessions Realització de tastos de begudes destil.lades a la sala de tast. Analitzaran els diferents productes.
Personal attention Resolució dubtes

Personalized attention
Description
Cita prèvia per correu electrònic francisco.lopez@urv.cat al despatx. També a través de moodle.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Tasting sessions
A1
A12
Assistència obligatòria, necessari justificar absència a les sessions de tast. Farà una prova pràctica de tast 30%
Mixed tests
A1
A12
Una prova escrita durant el curs.
Però és necessari haver assistit a les sessions de tast obligatòriament
70%
Others  
 
Other comments and second call

Avaluació de la segona convocatòria serà un examen del temari no superat a l'avaluació continuada. Mantindran criteris d'avaluació, conservant-se les notes de pràctiques de laboratori i altres.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tabletes i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora


Sources of information

Basic

Complementary Antonio Madrid Vicente, Elaboración De Bebidas Alcohólicas De Alta Graduación, ,
Buglass, Alan J., Handbook of alcoholic beverages : technical, analytical and nutritional aspects, , Chichester : Wiley, cop. 2011
Piggott, John, Alcoholic beverages. Sensory evaluation and consumer research, , Oxford, Woodhead Publishing, 2012
Maria Kosseva (Editor), V.K. Joshi (Editor), P.S. Panesar, Science and Technology of Fruit Wine Production, ,

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
VINICULTURAL BY-PRODUCTS/19224114
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.