IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) DATA ANALYSIS TOOLS FOR THE AGRIFOOD LABORATORY Code 19224229
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional
Language
Català
Department Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Coordinator
BOQUÉ MARTÍ, RICARD
E-mail ricard.boque@urv.cat
Lecturers
BOQUÉ MARTÍ, RICARD
Web
Relevant information Aquesta assignatura està dividida en dos blocs, on es tractaran 2 aspectes de vital importància en els laboratoris de control de qualitat alimentari. El primer és la validació dels mètodes analítics i el càlcul dels seus paràmetres de qualitat, com ara l'exactitud o la precisió. Aquests paràmetres són fonamentals per garantir la qualitat dels resultats analítics i, per tant, per realitzar un bon control de la qualitat que repercuteixi en una major confiança dels consumidors. El segon aspecte és el tractament de les dades analítiques que es generen al laboratori de control de qualitat. Avui en dia, amb la gran quantitat de dades que poden subministrar els moderns instruments de mesura, es fa imprescindible conèixer les eines estadístiques que poden permetre extreure la màxima informació útil d'aquestes dades i que poden fer més competitiu el laboratori i la pròpia empresa.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats.
Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per a obtenir uns resultats de qualitat.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Introduction. Reference documents
Basic statistics for the analytical laboratory Hypothesis testing
Analysis of variance (ANOVA)
Linear regression
Quality parameters (figures of merit) in chemical analysis Accuracy: trueness and precision
Selectivity, sensitivity, limits of detection and quantification, linearity, robustness
Calculation of the uncertainty of analytical results
Quality control in the analytical laboratory Internal Quality Control
External Quality Control: interlaboratory comparison
Big data in agrofood analysis.
Multivariate data analysis
Representation techniques
Classification techniques
Prediction techniques

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
Lecture
A1
12 12 24
Problem solving, exercises in the classroom
A1
12 18 30
Presentations / oral communications
A1
3 9 12
Personal attention
1 0 1
 
Mixed tests
A1
3 3 6
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentation of the course:
- Organization (schedule of tasks)
- Methodologies
- Evaluation criteria
Lecture Teaching of the different subjects, after students have read a given text related to the topic.
Problem solving, exercises in the classroom Resolution of practical cases related to the topics covered.
Presentations / oral communications Presentation of reports (individual or in groups) of a proposed topic.
Personal attention Resolution of doubts in the office or in a virtual way (Moodle or email)

Personalized attention
Description
Individual tuition at the office, by appointment.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A1
45-50%
Presentations / oral communications
A1
30%
Personal attention
0-5%
Mixed tests
A1
20%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en un examen, que comptarà el 40% de la nota de l'assignatura, i, opcionalment, en la presentació dels treballs que no s'hagin presentat al llarg del curs, i que comptaran la nota corresponent, fins a un 50% del total de l'assignatura. En el cas de la resolució de problemes, es tindrà en compte la nota de la 1ª convocatòria.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic James N. Miller, Jane C. Miller, Statistics and chemometrics for analytical chemistry, 6th, Harlow : Pearson Prentice Hall, 2010.

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.