IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) LATEST ADVANCES IN THE PRODUCTION OF VINEGARS AND DISTILLED BEVERAGES Code 19625207
Study programme
Fermented Beverages (2014)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional 1Q
Language
Castellà
Department Biochemistry and Biotechnology
Chemical Engineering
Coordinator
TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS
E-mail francisco.lopez@urv.cat
mjesus.torija@urv.cat
Lecturers
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS
Web
Relevant information En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Develop a thorough knowledge of chemical, biological and technological processes and of the latest scientific and technical advances involved in the production of fermented beverages, from the raw material to the final product
 A2 Relate the different types of fermented beverage to the raw material and production method and relate them to the sensory characteristics of the final product
 A3 Use the latest scientific advances to develop a thorough knowledge of the useful and detrimental microorganisms involved in the production of fermented beverages and understand how they influence the properties of the final product
 A9 Manage information and knowledge using the scientific and technical literature in the field of food science and technology
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels vins.
Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de producció a apartir del vi.
 A2 Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es poden realitzar per a optimitzar el procès
 A3 Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es poden realitzar per a optimitzar el procès
 A9 Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1: Introducció als subproductes del vi

1.1. Definició dels diferents subproductes
1.2. Normatives
1.3. Evolució i importància econòmica
Tema 2: Vinagres
2.1. Tipus de vinagres. Mètodes de producció: Mètodes tradicionals i industrials. Envelliment i tractament dels vinagres.
2.2. Bacteris acètics: Taxonomia i identificació. Factors que afecten al seu creixement. Metabolisme. Seguiment i control del procés d'acetificació. Estudis ecològics. Últimes investigacions en bacteris acètics.
2.3. Anàlisi sensorial i químic. Paràmetres de qualitat
Tema 3: Destil·lats 3.1. Antecedents històrics sobre la destil · lació.
3.2. Fonaments de la destil · lació. Tipus de destil · lació
3.3. Tipus de destil · lats. composició química
3.4. Destil · lats del vi. Brandy i conyac.
3.5. Aiguardents de brisa. Orujo, grappa, marc.
3.6. Destil · lats de fruites

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A1
A2
A3
16 32 48
Seminars
A1
A2
A3
A9
8 12 20
Tasting sessions
A1
A2
4 0 4
Personal attention
1 0 1
 
Mixed tests
A1
A2
A3
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities
Presentació dels diferents blocs temàtics de l'assignatura i del sistema d'avaluació
Lecture Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura, ja sigui a classe o publicació dels materials al Moodle
Seminars Ampliació d'alguns continguts donats a les sessions magistrals, mitjançant diferents activitats (conferències específiques, tasques en línia, discussió d'articles, ..)
Tasting sessions Es farà un tast de vinagres impartit per una experta en anàlisi sensorial de vinagres
Personal attention L'alumne pot fer les consultes al professor mitjançant cita prèvia, el fòrum de dubtes o correu electrònic

Personalized attention
Description
L'alumne pot fer les consultes al professor mitjançant cita prèvia, el fòrum de dubtes o correu electrònic

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Seminars
A1
A2
A3
A9
S'avaluaran diferents activitats/tasques realitzades durant el curs.
Vinagres (20%)
Destil·lats (20%)
40%
Mixed tests
A1
A2
A3
S'avaluaran els continguts donats a les classes mitjançant proves mixtes
Vinagres (30%)
Destil·lats (30%)
60%
Others  
 
Other comments and second call

Per aprovar l'assignatura s'ha de treure com a mínim un 5. No obstant, s'ha de treure un mínim de 3.5 (sobre 10) en les dues parts (Vinagres i destil·lats) per poder fer la mitja. 

Aquesta assignatura es de convocatòria única.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic Lisa Solieri and Paolo Giudici, Vinegars of the world, Springer-Verlag, 2009
C. Llaguno, M.C. Polo, El vinagre de vino, CSIC, 1991
Matías Guzmán, El Vinagre : características, atributos y control de calidad , Díaz de Santos, cop, 1998
J. H. Bryce, J. R. Piggott, G. G. Stewart, Distilled spirits : production, technology and innovation, Nottingham University Press, 2004
Andrew G.H. Lea, John R. Piggott, Fermented Beverage Production, Kluwer Academic, 2003
Alan J. Buglass, Handbook of alcoholic beverages: technical, analytical and nutritional aspects, Wiley, 2011

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.