IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) MANAGEMENT, TRAINING AND INFORMATION APPLIED TO RISK PREVENTION Code 20605105
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
5 Compulsory First 1Q
Language
Català
Department Chemical Engineering
Pedagogy
Coordinator
CASELLAS ANDREU, MAGÍ
E-mail magdalena.constanti@urv.cat
josemiguel.jimenez@urv.cat
magi.casellas@urv.cat
Lecturers
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL
CASELLAS ANDREU, MAGÍ
Web
Relevant information

Competences
Type A Code Competences Specific
  Professional
Type B Code Competences Transversal
  Professional
Type C Code Competences Nuclear
  Professional

Learning aims
Objectives Competences
Identificar les funcions generals i específiques del professional de la prevenció
Analitzar i avaluar els risc d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.
Elaborar plans de formació i gestió de la prevenció de riscs laborals de l'empresa

Contents
Topic Sub-topic
1.Formació: Plans i programes. Anàlisi de necessitats formatives. Tècniques educatives
2. Formació aplicada a la prevenció: Tècniques educatives. Seguiment i avaluació
3. Gestió: Aspectes generals sobre administració i gestió empresarial
4. Gestió: Gestió mediambiental
5. Gestió: Organització de la prevenció
6. Gestió: Planificació de la prevenció
7. Gestió: Economia de la prevenció i prevenció de riscos patrimonials
8. Gestió: Aplicació a sectors epecials

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
ICT practicals
0 1 1
Lecture
58 58 116
Problem solving, exercises
0 1 1
 
Personal tuition
3 0 3
 
Mixed tests
3 0 3
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Conèixer el diferents sistemes de gestió de la prevenció, així com les tècniques de formació i informació aplicades a la prevenció.
ICT practicals Aplicar els diferents procediments per configurar un sitema de gestió adient a les diferents tipologies d'empreses.

Elaboració dels plans de formació per l'empresa.
Lecture Destacar els punts principals de l'asignatura. Resolució de dubtes i apliació pràctica dels sistemes de gestió.
Problem solving, exercises
Personal tuition Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Assessment
  Description Weight
ICT practicals Cumplimentació del test previ la classe presencial. 20 %
Problem solving, exercises Exercici pràctic 30%
Mixed tests Prova pressencial al final de l'assignatura 50 %
 
Other comments and second callSources of information

Basic

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.