IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject Code 205141114
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Obligatòria First Only annual
Language
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
E-mail marta.schuhmacher@urv.cat
Lecturers
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Web
Relevant information Es pretén introduir a l’alumne en el estudi dels diferents contaminants de l’aigua i els seus efectes.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC2 Conèixer les lleis físiques i químiques bàsiques de funcionament de l'atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera.
  AC3 Relacionar les lleis de les diferents esferes per tal d'assolir la sostenibilitat.
  AC6 Utilitzar eines informàtiques i matemàtiques específiques del camp científic propi.
  AC7 Identificar els consums no sostenibles dels recursos.
  AC8 Identificar fonts de contaminació local, regional i global i avaluar-ne els seus efectes.
  AC10 Proposar modificacions per reduir la contaminació en origen i d'acord amb criteris de l'enginyeria verda.
  AC11 Definir la idea de sostenibilitat i conèixer com s'estructuren i funcionen els ecosistemes per preveure possibles desequilibris dels mateixos.
  AC12 Redactar informes sobre impacte i temàtiques mediambientals.
  AC13 Conèixer la legislació mediambiental a nivell local, regional i global.
  AC15 Conèixer eines estadístiques que permetin relacionar diferents variables mediambientals.
  AC18 Avaluar l'impacte social de la contaminació local, regional i global.
  Professional
  AP2 Preparar propostes de recerca aplicada, realitzar recerques bibliogràfiques aprofundides, dur a terme experimentació i elaboració de conclusions a partir dels experiments i preparar informes de resultats i conclusions.
  Research
  AR3 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats.
  AR6 L’avaluació crítica de resultats de recerca, pròpia o aliena.
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC11 Aprendre a aprendre.
  BC13 Sensibilitat pel medi ambient.
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).

Learning aims
Objectives Competences
Introduir a l’alumne en el estudi dels diferents contaminants de l’aigua i els seus efectes. AC1
AC3
AC8
AC10
AC18
BC2
BC4
BC6
BC11
CC3
AC1
AC13
BC11
CC1
AC1
AC2
AC3
AC6
AC7
AC8
AC10
AC11
AC12
AC15
AP2
BC1
BC2
BC4
CC3
CC4
AC1
AC12
AC15
AR3
AR6
BC4
BC6
BC7
BC13
CC4
CC6

Contents
Topic Sub-topic
1. Descripció del medi aquos.
2. Abundancia, cicle i usos de l’aigua.
3. Gestió de l'aigua.
4. Química de l'aigua.
5. Processos d'equilibri.
6. Contaminació de les aigües. Origen, fonts i efectes.
7. Parámetres generals indicadors de la contaminació.
8. Mètodes analítics de determinació.
9. Criteris de qualitat del aigua. Legislació.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
8 0 8
 
Lecture
60 60 120
Assignments
40 40 80
Seminars
80 80 160
Forums of discussion
12 0 12
 
Personal tuition
20 0 20
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities
Lecture
Assignments
Seminars
Forums of discussion

Personalized attention
 
Description

Assessment
  Description Weight
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic
  • Orozco, C.; Pérez A., Gonzalez Mª N.; Rodriguez, F.;Alfayate J.M. Contaminación Ambiental. Una visión desde la química. Parininfo, 2003.ISBN: 84-9732-178-2.
Complementary

• Henry J.G; Heinke GW. Ingenieria Ambiental , Prentice Hall, 1999. ISBN: 970-17-0266-2.

Recommendations