Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214007 GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I 1Q
Formació bàsica 6
12214001 LLENGUATGES ARTÍSTICS 1Q
Formació bàsica 6
12214004 SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT 1Q
Formació bàsica 6
12214005 SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA 1Q
Formació bàsica 6
12214003 TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ 1Q
Formació bàsica 6
12214012 FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 2Q
Formació bàsica 6
12214008 GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II 2Q
Formació bàsica 6
12214011 LITERATURA I SOCIETAT 2Q
Formació bàsica 6
12214006 SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214103 ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC 1Q
Obligatòria 6
12214102 ART CLÀSSIC 1Q
Obligatòria 6
12214101 ART DEL PRÒXIM ORIENT 1Q
Obligatòria 6
12214104 ART GÒTIC 1Q
Obligatòria 6
12214105 SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT 1Q
Obligatòria 6
12214107 ART DEL BARROC 2Q
Obligatòria 6
12214106 ART DEL RENAIXEMENT 2Q
Obligatòria 6
12214108 HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS 2Q
Obligatòria 6
12214114 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES 2Q
Obligatòria 6
12214112 TEORIA DE L'ART 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214115 ART CATALÀ MEDIEVAL 1Q
Obligatòria 6
12214109 ART DEL SEGLE XIX 1Q
Obligatòria 6
12214120 HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE 1Q
Obligatòria 6
12214117 HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES 1Q
Obligatòria 6
12214118 HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI 1Q
Obligatòria 6
12214116 ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI 2Q
Obligatòria 6
12214111 ART DEL SEGLE XX 2Q
Obligatòria 6
12214110 ART I MULTICULTURALITAT 2Q
Obligatòria 6
12214113 LITERATURA ARTÍSTICA 2Q
Obligatòria 6
12214119 MUSEOLOGIA I 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214243 ARQUEOLOGIA I ART GRECS 1Q
Optativa 6
12214241 ARTS VISUALS: EXPERIÈNCIES. PROTAGONISTES I USOS 1Q
Optativa 6
12214218 CRÍTICA DE L'ART 1Q
Optativa 6
12214232 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT 1Q
2Q
Optativa 3
12214221 PATRIMONI I SOCIETAT 1Q
Optativa 6
12214242 ARQUEOLOGIA I ARTS ROMANS 2Q
Optativa 6
12214215 ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA 2Q
Optativa 6
12214220 INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI 2Q
Optativa 6
12214224 MITOLOGIA 2Q
Optativa 6
12214501 PRÀCTIQUES EXTERNES AN
Pràctiques Externes optatives 12