Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
205241101 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
205241214 DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS INDUSTRIALS Únic anual
Optativa 6
205241204 DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL I PREDICCIÓ DE PROPIETATS DE TRANSPORTS DE FLUIDS Únic anual
Optativa 6
205241202 ELECTRÒLITS: PROPIETATS I MODELAT Únic anual
Optativa 3
205241209 ENGINYERIA DE PROCESSOS A PRESSIÓ: PROCESSOS DE SEPARACIÓ Únic anual
Optativa 6
205241206 FONAMENTS DE REFRIGERACIÓ PER ABSORCIÓ Únic anual
Optativa 3
205241216 METROLOGIA DE MAGNITUDS TÈRMIQUES Únic anual
Optativa 6
205241201 MODELAT DE L'EQUILIBRI DE FASES Únic anual
Optativa 6
205241205 MODELITZACIÓ DE PROPIETATS TERMOFÍSIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS Únic anual
Optativa 6
205241219 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
205241203 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS I DE MESCLES Únic anual
Optativa 6