CodeNamePeriodTypeCredits
278317 ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON First
4.5
278481 BASES METODOLÒGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT First
4.5
278553 INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL First
4.5
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT First
Second
4.5
278606 THE SPANISH CIVIL WAR First
6
278480 APLICACIÓ INTERDISCIPLINAR DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Second
4.5
278582 CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT Second
4.5