Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214005 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 1Q
Formació bàsica 6
15214002 DRET ROMÀ 1Q
Formació bàsica 6
15214001 HABILITATS DEL JURISTA 1Q
Formació bàsica 6
15214003 HISTÒRIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
15214004 TEORIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
15214009 CIÈNCIA POLÍTICA Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
15214010 ECONOMIA Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
15214101 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 6
15214006 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 2Q
Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
15214007 PART GENERAL DEL DRET CIVIL Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214113 DRET COMPARAT 1Q
Obligatòria 3
15214106 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 1Q
Obligatòria 6
15214103 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 1Q
Obligatòria 8
15214104 DRET PENAL. PART GENERAL 1Q
Obligatòria 8
15214110 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 1Q
Obligatòria 6
15214107 DRETS REALS 2Q
Juny, Jul., Set.
Obligatòria 6
15214111 ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
15214102 DRETS FONAMENTALS Juny, Jul., Set.
Obligatòria 5
15214105 ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 8
15214008 INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214108 DRET DE FAMÍLIA 1Q
Obligatòria 4
15214109 DRET DE SUCCESSIONS 1Q
Obligatòria 5
15214114 DRET FINANCER 1Q
Obligatòria 6
15214112 L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS 1Q
Obligatòria 6
15214116 DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 2Q
Obligatòria 8
15214119 DRET PROCESSAL CIVIL 2Q
Juny, Jul., Set.
Obligatòria 7
15214117 DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL 2Q
Juny, Jul., Set.
Obligatòria 8
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214118 DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI 1Q
Obligatòria 7
15214120 DRET PROCESSAL PENAL 1Q
Obligatòria 3
15214115 SISTEMA TRIBUTARI 1Q
Obligatòria 7
15214121 DRET INTERNACIONAL PRIVAT 2Q
Juny, Jul., Set.
Obligatòria 8
15214301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 6
15214401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 6
15214122 FILOSOFIA DEL DRET 2Q
Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214204 DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA 1Q
Optativa 4
15214206 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA 1Q
Optativa 4
15214254 DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL 1Q
Optativa 4
15214226 DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT 1Q
Optativa 4
15214251 DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME 1Q
Optativa 4
15214270 EXECUCIÓ PENAL 1Q
Optativa 4
15214220 JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL 1Q
Optativa 4
15214250 LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA 1Q
Optativa 4
15214248 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA 1Q
Optativa 4
15214239 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC 1Q
Optativa 4
15214225 SOCIOLOGIA DEL DRET 1Q
Optativa 4
15214252 DRET DE DANYS 2Q
Optativa 4
15214230 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 4
15214253 CONTRACTACIÓ MERCANTIL Juny, Jul., Set.
Optativa 4
15214202 DRET DELS MERCATS FINANCERS Juny, Jul., Set.
Optativa 4
15214221 DRET PARLAMENTARI Juny, Jul., Set.
Optativa 4
15214208 FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU Juny, Jul., Set.
Optativa 4
15214215 HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ Juny, Jul., Set.
Optativa 4
15214214 HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS Juny, Jul., Set.
Optativa 4
15214246 L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT Juny, Jul., Set.
Optativa 4
15214234 LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT Juny, Jul., Set.
Optativa 4
15214235 LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA Juny, Jul., Set.
Optativa 4
15214210 NACIONALITAT I ESTRANGERIA Juny, Jul., Set.
Optativa 4
15214211 PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS Juny, Jul., Set.
Optativa 4