Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16665101 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA 1Q
Obligatòria 4.5
16665103 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 4.5
16665102 ESTRATÈGIES FINANCERES 1Q
Obligatòria 4.5
16665104 HABILITATS DIRECTIVES 1Q
Obligatòria 4.5
16665105 INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA 1Q
Obligatòria 4.5
16665106 SIMULACIÓ EMPRESARIAL 1Q
Obligatòria 4.5
16665301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 15
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16665202 COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS 2Q
Optativa 3
16665203 DIRECCIÓ D'OPERACIONS I QUALITAT 2Q
Optativa 3
16665204 EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA 2Q
Optativa 3
16665222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 2Q
Optativa 3
16665223 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 6
16665224 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 2Q
Optativa 12
16665213 INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA 2Q
Optativa 3
16665209 LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT 2Q
Optativa 3
16665501 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q
Pràctiques Externes optatives 9
16665214 PROCÉS D'INVESTIGACIÓ 2Q
Optativa 3
16665210 PROCÉS DE CONSULTORIA 2Q
Optativa 3
16665211 PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS 2Q
Optativa 3
16665212 RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2Q
Optativa 3
16665216 TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I 2Q
Optativa 3
16665218 TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I 2Q
Optativa 3
16665221 VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 2Q
Optativa 3