12102201 ANTROPOLOGIA Primer
Optativa 6
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primer
Obligatòria 6
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Primer
Optativa 6
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Primer
Segon
4.5
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primer
Optativa 6
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Segon
Optativa 6
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Primer
Segon
4.5
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segon
Optativa 6
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segon
Optativa 6
12122233 LITERATURA LLATINA MEDIEVAL I HUMANÍSTICA Segon
Optativa 6