2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología
A A 
castellano 
 

Horaris Màsters

Master en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació  professional i ensenyament d'idiomes

Màster en Avaluació i mesura de la conducta

Màster en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement

Màster en Ciència cognitiva i llenguatge