2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Grau d'Educació Primària (2009)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU
DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 11234301
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Treball fi de grau Quart Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
HOLGADO GARCÍA, JOSÉ BENITO
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
Adreça electrònica esmeralda.rubio@urv.cat
luis.marques@urv.cat
marialuisa.girondo@urv.cat
mdelcarmen.perez@urv.cat
enric.valls@urv.cat
carmen.conde@urv.cat
sebastia.poy@urv.cat
joseluis.lazaro@urv.cat
mteresa.novo@urv.cat
gemma.vedriel@urv.cat
jaime.verrier@urv.cat
aitor.gomez@urv.cat
josepmaria.pons@urv.cat
mariajosep.alemany@urv.cat
ramon.palau@urv.cat
evelin.blanco@urv.cat
yolanda.susin@urv.cat
mdelpilarluisa.ruibaldeflores@ur
Professors/es
RUBIO ASENSIO, ESMERALDA
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
GIRONDO PÉREZ, MARÍA LUISA
PEREZ RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN
VALLS GIMÉNEZ, ENRIC
CONDE DELGADO DE MOLINA, MARIA DEL CARMEN
POY ALEGRET, SEBASTIÀ
LÁZARO CANTABRANA, JOSÉ LUIS
NOVO MOLINERO, MARIA TERESA
VEDRIEL SÁNCHEZ, GEMMA
VERRIER DELAHAIE, JAIME
GOMEZ GONZALEZ, AITOR
PONS ALTES, JOSEP MARIA
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
PALAU MARTIN, RAMON FELIX
BLANCO COBO, EVELIN
SUSÍN BALLESTEROS, YOLANDA
RUIBAL DE FLORES CALERO, MARIA DEL PILAR LUISA
Web http://http://http://www.fcep.urv.cat/
Descripció general El Treball de Fi de Grau (TFG) s’ha d’entendre com un mòdul o matèria de caràcter globalitzador orientat a la integració de les competències associades al títol. Per tant, té com a finalitat afavorir que l’estudiant consolidi el marc competencial recollit a les directrius dels nous graus d’Educació (Ordres ECI/3854/2007 i ECI/3857/2007). Situat al final de la titulació, el TFG té com a objectius garantir l’assoliment de les competències professionalitzadores del futur mestre/a i palesar la capacitat d’autoregulació conreada al llarg de la formació, així com conscienciar l’estudiant sobre les pròpies necessitats enfocades a la pràctica docent. Per aquesta raó, el TFG ha de ser fruit de planificacions acurades, de presa de decisions estratègiques, d'avaluació constant dels corresponents processos i de l'aprofitament dels intercanvis mantinguts amb els tutors responsables. Més específicament, el TFG consisteix en el desenvolupament d’un projecte de recerca, anàlisi o planificació educativa orientats a la millora de la pràctica escolar, amb una vinculació preferentment directa amb el Pràcticum II sota la direcció d’un professorat tutor. Aquest projecte, d’acord amb el pla d’estudis vigent, és de naturalesa obligatòria, compta amb una càrrega lectiva de 9 crèdits ECTS i per a matricular-lo cal tenir assolits 168 crèdits. Es pot realitzar en anglès com a forma de certificar la competència C1. Com en el cas de les pràctiques, el TFG és d'una única convocatòria. A la web de la FECP, http://www.fcep.urv.cat/ es troba la Normativa o Guia del TFG dels Graus d'Educació Infantil i Primària, on hi consten totes les informacions relatives a àmbits de treball del TFG, assignació de tutors, així com es concreten les informacions d'aquesta guia docent.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent