2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
2
6
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
2
6
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
2
6
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
2
6
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
1
1
2
6
4
0
0
5
ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
1
1
2
6
4
0
0
6
ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
1
1
2
6
4
0
0
7
INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
1
1
2
6
4
0
0
8
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
1
1
2
6
4
0
0
9
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
1
1
2
6
4
1
0
1
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
1
1
2
6
4
1
0
4
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
1
1
2
6
4
1
0
7
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
RA1Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora
i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Coneix els models educatius i les seves metodologies.
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA11Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA12Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA13Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA14Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA15Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA16Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA17Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als
drets humans.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA11Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA12Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A4Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre
ells.
RA1Observa i analitza els contextos educatius.
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A5Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i
la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els
valors en la primera infància.
RA1Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Valora la importància del treball en equip
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles
disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions
d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per
escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
RA1Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Identifica els processos anormals del desenvolupament.
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Identifica els processos anormals del desenvolupament.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Identifica dificultats d'aprenentatge.
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Identifica dificultats d'aprenentatge.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Elabora situacions d'aprenentatge de la llengua a l'etapa.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Elabora unitats didàctiques referents a les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera
corresponents a l'etapa.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Coneix el currículum de la llengua d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el
desenvolupament.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix les metodologies de l'ensenyament d'una llengua estrangera corresponents a l'etapa.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA11Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA12Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A8Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i
les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de
construcció de la personalitat en la primera infància.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A9Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn
el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i
adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
RA1Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Situa l'escola d'educació infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en
l'internacional.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Identifica les experiències internacionals i els exemples de pràctiques innovadores en l'educació
infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Comprèn la dinàmica diària en l'educació infantil és diferent en funció de cada estudiant,
grup i situació i sap ser flexible en l'exercici de la funció docent.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Valora la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els
estats d'ànim dels professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels
estudiants.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A10Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i
dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el
conjunt de les famílies.
RA1Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de
l'educació.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
RA1Observa i analitza els contextos educatius.
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca
docent.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
A12Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les
competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals.
Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
RA1Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA16Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA17Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA18Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA19Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA20Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Troba la solució adequada

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Troba la solució adequada

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Troba la solució adequada

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Troba la solució adequada

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Troba la solució adequada

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Troba la solució adequada

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Troba la solució adequada

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Troba la solució adequada

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA16Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA17Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les
diferents fonts documentals.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA16Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA17Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA18Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA19Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Coneix la metodologia científica i promou el pensament científic i l'experimentació, utilitzant
la metodologia científica per dissenyar activitats escolars relatives a les ciències
experimentals, ciències socials i les matemàtiques.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA20Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA11Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA12Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA13Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA14Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA15Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA16Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA16Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA17Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA18Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA19Valora la importància del treball en equip.
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Valora la importància del treball en equip.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA20Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA21Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA16Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA17S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA18Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Valora la relació personal amb l'estudiant i la seva família com un factor de qualitat de la
l'educació.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
B8Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA16Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA8Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA10Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANITL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I