2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (2012)
 Assignatures
  METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Definir los elementos que caracterizan a la investigación cualitativa y a la cuantitativa. BC2
CC3
2. Analizar las ventajas e inconvenientes del uso de cada una de las metodologías. BC1
BC8
CC4
3. Definir el papel del investigador en el proceso de investigación. BC2
CC3
CC6
4. Definir el proceso a seguir para el diseño, desarrollo e implementación de una investigación educativa . BC2
BC8
CC6
5. Analizar las principales corrientes actuales de investigación en Tecnología Educativa. BC3
BC5
CC4