2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (2012)
 Assignatures
  METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Analizar las principales corrientes actuales de investigación e Tecnología Educativa. AC1
AR1
BC3
BC5
CC4
2. Definir el papel del investigador en el proceso de investigación. AR1
BC2
CC3
CC6
3. Definir los elementos que caracterizan a la investigación cualitativa y a la cuantitativa. AR1
BC2
CC3
CC6
4. Analizar las ventajas e inconvenientes del uso de cada una de las metodologías. AC3
AC7
AR2
BC1
BC8
CC4
5. Definir el proceso a seguir para el diseño, desarrollo e implementación de una investigación educativa. AC8
AR1
AR4
BC2
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
CC6